مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

کسی است که برنامهریزی، هدایت و یا هماهنگ کردن فعالیت های منابع انسانی و کارکنان یک سازمان را بر عهده دارد

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 17 مرداد 1396 نظرات: 0

فردی است که تحت نظارت مدیریت ارشد شرکت / سازمان با بهره گیری از روشهای علمی وظیفه طراحی و اجرای فعالیت های مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی و طراحی و اجرای مصاحبه ها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و تدوین مطالب نشریات و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامه های سازمان خود را بر عهده دارد.

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 17 اردیبهشت 1396 نظرات: 0

مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های تضمین کیفیت، سیاستهای کنترل کیفیت و آزمایشگاه های کنترل کیفیت را بر عهده دارد.

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 17 فروردین 1396 نظرات: 0

کسی است که مسئولیت برنامه ریزی یا هماهنگی فعالیت های کاری و منابع لازم برای تولید محصولات با توجه به مشخصات هزینه، کیفیت و کمیت را بر عهده دارد