مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

کسی است که تعیین و تدوین سیاستها و ارائه کلی جهت گیری شرکت یا سازمان را با توجه به دستور العمل هایی که توسط هیئت مدیره تصویب می شود اجرا می کند. با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیت های عملیاتی را در بالاترین سطح مدیریت می کند.

مهندسی نرم افزار - بخش پنجم


ریسک ها در بردارنده عدم قطعیت و خسارت احتمالی است. تحلیل و مدیریت ریسک مجموعه ای از گام هاست که به یک تیم نرم افزاری کمک می کند تا بتواند در طی فرآیند توسعه، عدم قطعیت را درک کرده و آن را مدیریت نماید

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 15 بهمن 1395 نظرات: 0

یکی از موثرترین راه های توسعه فروش، توصیه ها و معرفی هایی است که از سوی مشتریان دیگر صورت می گیرد.
تحقیقات نشان داده است، اگر بدون معرفی و رابط با سوژه ها تماس بگیرید تنها ۲ درصد امکان صحبت کردن با آنها وجود خواهد داشت. اگر ارجاع داده شوید، شانس شما تا ۲۰ درصد افزایش می یابد و در صورتی که توصیه شوید احتمال موفقیت تا ۶۰ درصد افزایش می یابد.

بورس چیست

دیپروتد بورس چیست برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از "بازار" و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. این شرایط می‌تواند مکان خاصی باشد یا شبکه‌ای ارتباطی مثل اینترنت


کسی است که برنامه ریزی، هدایت مستقیم یا هماهنگ کردن توزیع یا انتقال محصول یا خدمات به مشتری، توزیع فروش هماهنگ با ایجاد مناطق فروش، مقررات و اهداف و ایجاد برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش و تجزیه و تحلیل آمار فروش جمع آوری شده توسط کارکنان برای تعیین پتانسیل فروش و نیازهای موجودی و نظارت بر تنظیمات مشتریان را بر عهده دارد

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 17 بهمن 1395 نظرات: 0