مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

کسی است که تعیین و تدوین سیاستها و ارائه کلی جهت گیری شرکت یا سازمان را با توجه به دستور العمل هایی که توسط هیئت مدیره تصویب می شود اجرا می کند. با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیت های عملیاتی را در بالاترین سطح مدیریت می کند.

مهندسی نرم افزار - بخش پنجم


ریسک ها در بردارنده عدم قطعیت و خسارت احتمالی است. تحلیل و مدیریت ریسک مجموعه ای از گام هاست که به یک تیم نرم افزاری کمک می کند تا بتواند در طی فرآیند توسعه، عدم قطعیت را درک کرده و آن را مدیریت نماید

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 15 بهمن 1395 نظرات: 0

کسی است که برنامه ریزی، هدایت مستقیم یا هماهنگ کردن توزیع یا انتقال محصول یا خدمات به مشتری، توزیع فروش هماهنگ با ایجاد مناطق فروش، مقررات و اهداف و ایجاد برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش و تجزیه و تحلیل آمار فروش جمع آوری شده توسط کارکنان برای تعیین پتانسیل فروش و نیازهای موجودی و نظارت بر تنظیمات مشتریان را بر عهده دارد

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 17 بهمن 1395 نظرات: 0

یکی از موثرترین راه های توسعه فروش، توصیه ها و معرفی هایی است که از سوی مشتریان دیگر صورت می گیرد.
تحقیقات نشان داده است، اگر بدون معرفی و رابط با سوژه ها تماس بگیرید تنها ۲ درصد امکان صحبت کردن با آنها وجود خواهد داشت. اگر ارجاع داده شوید، شانس شما تا ۲۰ درصد افزایش می یابد و در صورتی که توصیه شوید احتمال موفقیت تا ۶۰ درصد افزایش می یابد.

بیت کوین برای کسب و کار

 
دیپروتد بیت کوین راهی بسیار امن و ارزان برای مدیریت پرداخت ها است. بیت کوین راهی بسیار امن و ارزان برای مدیریت پرداخت ها است. امنیت رمزنگاری شده ی بالای بیت کوین به آن اجازه می دهد که تراکنش ها را در یک مسیر بسیار مؤثر و ارزان پردازش کند. شما می توانید با استفاده از شبکه بیت کوین در بیشتر موارد با هزینه ی صفر پرداخت ها را ایجاد و دریافت کنید. اگر مایل باشید که اولویت تراکنشی را بالا ببرید می توانید هزینه خیلی کمی را داوطلبانه پرداخت نمایید.

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 14 شهریور 1397 نظرات: 0