مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

شنبه، 27 مرداد 1397


پیام كارآفرینی


از مردی که صاحب یکی از گسترده‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای است پرسیدند: "راز موفقیت شما چه است؟" او در پاسخ گفت: زادگاه من انگلستان است. در خانواده‌ی فقیری به دنیا آمدم و چون خود را به معنای واقعی فقیر می‌دیدم، هیچ راهی جز گدایی کردن نمی‌شناختم. روزی به طرف یک مرد متشخص رفتم و مثل همیشه قیافه‌ای مظلوم و رقت‌بار به خود گرفتم و از او درخواست پول کردم. وی نگاهی به سراپای من انداخت و گفت: به جای گدایی کردن بیا با هم معامله‌ای کنیم. پرسیدم: چه معامله‌ای...؟! گفت: ساده است. یک بند انگشت تو را به ده پوند می‌خرم. گفتم: عجب حرفی می‌زنید آقا، یک بند انگشتم را به ده پوند بفروشم؟!


دسته بندی: دورنما
تاریخ: 21 مرداد 1397 نظرات: 0

9 ویژگی افراد موفق در رابطه با مدیریت پول

 9 ویژگی افراد موفق در رابطه با مدیریت پول :
1  کمتر از درآمد خود خرج میکنند.
2  به کیفیت فکر میکنند.
3  حساب و کتاب مالی خود را با شرایط روز هماهنگ میکنند
4  به حقوق ثابت اکتفا نمیکنند و به دنبال روشهای جدید برای کسب درآمد بیشتر میگردند.

دسته بندی: دورنما
تاریخ: 20 مرداد 1397 نظرات: 0

شرایط اجتماعی تولید و بازتولید «شوخی» چیست؟

هر اجتماعی به صورت عرفی شیوه های آداب شوخی را وضع میکند که ندانستن آنها می تواند به فاجعه منجر شود.
از منظر جامعه شناختی خنده دار نبودن شوخی، یک امر هوشمندانه است، زیرا رویداد غیر جدی و فان تنها در موقعیت خاص یک فرهنگ، خنده دار است.

اینکه ایرانیان هر واقعه ای حتی دردناک [فوت یک شخص] را به شوخی، هجو گوی و عقده گشایی می گیرند شاید به این دلیل است که فرهنگِ ما شوربختانه آن را «واکنش معیار» قرار داده است اما اینکه این عرفِ خودی، به ناخودی ها سرایت می کند بسی اسفناک است زیرا همچنان که ممکن است یک کنش شوخ وار و بیجا اعتبار اجتماعی یک فرد را از میان ببرد می تواند به مراتب به روابط کشورها خدشه وارد کند.


دسته بندی: دورنما
تاریخ: 19 مرداد 1397 نظرات: 0