امروز: چهارشنبه، 22 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


PRINCE2 یا PMBOK

PRINCE2 یا PMBOK 
متاسفانه به غلط این دو استاندارد را در مقابل هم قرار می دهند و بعضا گفته می شود یکی از این دو باید مورد استفاده قرار گیرد. 

PRINCE2 چیست ؟

PRINCE2 چیست ؟
در دهه 1970 میلادی توسط متخصصین سابق شرکت IBM، الگوی مدیریت پروژه ای برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با نام PROMPT 2 طراحی شده بود و مورد استفاده قرار می گرفت. تا اواخر دهه 1990، اغلب مدیران پروژه فناوری اطلاعات خصوصاً مدیران شرکت IBM از الگو مدیریت پروژه فوق  الذکر استفاده میکردند و آن را موفق تر و کاربردی تر از دیگر الگوهای مدیریت پروژه می دیدند.
   اين روش مبتنـي بر چهار نكته اساسي است:  
1  اشخاص: اشخاص را از مسأله جدا كنيد.
2  منافع: بر منافع تمركزكنيد نه مواضع.
3  حق انتخابها: پيش از اينكه تصميم بگيريد چـه كـار كنيـد، مجموعـه متنـوعي از طـرق ممكن و راهحلهاي احتمالي ايجاد كنيد.
4  معيارها: اصرار داشته باشيد كه روند مذاكره بر اساس نوعي استاندارد عيني قرار گيرد.

 

7شرط حیاتی تنظیم قرارداد مشارکت با مالک

7شرط حیاتی تنظیم قرارداد مشارکت با مالک
معمولا در هنگام تنظیم قرارداد ها از جمله قرارداد مهمی مثل مشارکت در ساخت طرفین بیشتر جنبه های مالی قرارداد را مدنظر قرار میدهند و توجه و بررسی احراز مالکیت و سمت یکدیگر باز می مانند که متاسفانه موجب ورود خسارات سنگین به یکطرف یا هردو طرف می شود که حسب تجربه ما در وکالت دعاوی متعدد ملکی و مشارکت درساخت توصیه می شود که در هنگام تنظیم و امضای قرارداد به این شش شرط حیاتی و ضروری بعنوان سازنده و طرف دوم قرارداد دقت و توجه نمایید.


دسته بندی: علوم
تاریخ: 10 آذر 1396 نظرات: 0 نویسنده: zatix

  بازي مذاكره در دوسطح متفاوت انجام مي شود. در سطح اول موضوع مورد مذاكره اهميـت دارد ودر سطح دوم، بر روش برخورد با ماهيت موضوع مذاكره تمركز مي شود. اين سطح دوم، از آنجا كه ناخودآگاه انجام مي شود، اغلب از نظر دور مي ماند. در انتخاب بين روش ملايم و روش سخت پاسـخ «هيچ كدام» است. بايد بازي را عوض كنيم و از روش مذاكره اصولي بهره بگيريم.

 
 

 ٧٥ درصد از زمان ما در بيداري صرف برقراري ارتباط با ديگران مي شود و در ايجاد ارتباطات معمولا بايد مخاطب را متقاعد كنيم يا خودمان متقاعد شويم?!
دسته بندی: علوم
تاریخ: 08 آذر 1396 نظرات: 0 نویسنده: zatix