مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

روندهای جهانی تناقض پیشرفت

روندهای جهانی تناقض پیشرفت
شورای اطلاعات ملی منتشر کرد: روندهای جهانی؛ تناقض پیشرفت /  داستان ما از آینده با یک تناقض آغاز و پایان می‌یابد: روندهای جهانی بیانگر آینده‌ای تاریک و دشوار هستند و این علی رغم پیشرفت در دهه‌های اخیر است. این روندها همچنین دربردارنده فرصت‌هایی هستند که آینده مطمئن‌تر و مفیدتری را ارزانی می‌دارند. در صفحه‌هایِ پیشِ رو، از افق‌های زمانی چندگانه استفاده می‌کنیم که به کشف آینده از چشم اندازهای مختلف، نشان دادن مخاطرات تغییرات ناپیوسته، عمیق و کُند و همچنین به مشخص نمودن نقاط تصمیم کمک می‌کند.گزارش «روندهای جهانی؛ تناقض پیشرفت/Global Trends: Paradox of Progress» که توسط شورای اطلاعات ملی (National Intelligence Council) در سال ۲۰۱۷ منتشر شده‌ است به روندهای جهانی و مفاهیم اصلی آن تا سال ۲۰۳۵ به شرح زیر می‌پردازد.سن ثروتمندان در حال افزایش است اما فقرا چنین نیستند. جمعیت شاغل در کشورهای ثروتمند، چین و روسیه در حال کاهش است در حالی که این جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیرتر و به خصوص آفریقا و جنوب آسیا در حال رشد است و این باعث ایجاد فشارهای اقتصادی، اشتغال، شهرنشینی و رفاه گشته و مهاجرت را تحریک می‌کند. 


زن، عرفان و سیاست

در این مقاله، زن از سه بُعد تاریخی، فقهی و عرفانی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این سه عرصه اسلام به زن عزّت و هویّت بخشیده است. با بررسی شخصیت زنان نامدار در قرآن کریم، روشن می شود که زن با حضور مؤمنانه و عارفانه می تواند منشأ اثر و تعالی جامعه باشد. در دوران انقلاب اسلامی زنان با حفظ شئونات اخلاقی و طهارت نفس، در همه عرصه ها، به ویژه دفاع مقدّس، تأثیرگذار بودند. این دلیل روشنی است بر آنکه زن با هویّت عرفانی و حضور مؤمنانه، نه تنها خود را حفظ می کند، بلکه سلامت و کمال اخلاقی جامعه را نیز تضمین می نماید.

کلیدواژه ها: زن، هویّت، عرفان، سیاست، انقلاب، حقوق، اسلام، مشارکت.


دسته بندی: مقاله
تاریخ: 12 اسفند 1397 نظرات: 0

اتحادیه بین المللی مخابرات

اتحادیه بین المللی مخابرات
اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در قرن اخیر بعنوان یک سازمان بی طرف و بین المللی با هدف هماهنگی فعالیت های سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه خدمات و شبکه های مخابراتی و توسعه فنآوری ، مسئولیت تدوین مقررات ، استانداردسازی ، هماهنگی و توسعه مخابرات در سطح بین المللی را بعهده دارد. این مقاله ، به معرفی ساختار و وظایف بخش های مختلف ITU می پردازد. اتحادیه بین المللی مخابرات در 17 می 1865 تاسیس شد و 147 سال از عمر آن می گذرد. این اتحادیه دارای تشکیلات جهانی است که 568 عضو بخشی و 143 عضو دارد و درحال حاضر دارای 193 عضودولتی شرکتی است و مسئولیت تدوین مقررات ، استانداردسازی ، هماهنگی و توسعه مخابرات بین المللی را بعهده دارد. از اختیارات عالیه این اتحادیه سازماندهی کنفرانس های تام الاختیار است. ساماندهی موضوعات و مسائل اداری مربوطه بوسیله دبیرخانه عمومی و دفاتر مربوطه انجام می گیرد و کنفرانس های جهانی مخابرات ضمن تعیین راهبردها ، تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند.


دسته بندی: مقاله
تاریخ: 11 بهمن 1397 نظرات: 0

بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت عرضه خدمات اینترنتی

بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت عرضه خدمات اینترنتی و ارائه یک مدل پیش بینی کننده با استفاده از درخت تصمیم گیری
نویسندگان: مهدی کاظمی باقر کرد محمد مهرورزی
منبع: پژوهش های مدیریت سال سوم زمستان 1389 شماره 10
 

دسته بندی: مقاله
تاریخ: 28 آبان 1397 نظرات: 0

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانل دیتا
نویسندگان: محمدنبی شهیکی تاش مهدی کاظمی موسی امینی
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم آذر و دی 1391 شماره 9 و 10
 

دسته بندی: مقاله
تاریخ: 28 آبان 1397 نظرات: 0