امروز: پنج شنبه، 23 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


PRINCE2 چیست ؟

PRINCE2 چیست ؟
در دهه 1970 میلادی توسط متخصصین سابق شرکت IBM، الگوی مدیریت پروژه ای برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با نام PROMPT 2 طراحی شده بود و مورد استفاده قرار می گرفت. تا اواخر دهه 1990، اغلب مدیران پروژه فناوری اطلاعات خصوصاً مدیران شرکت IBM از الگو مدیریت پروژه فوق  الذکر استفاده میکردند و آن را موفق تر و کاربردی تر از دیگر الگوهای مدیریت پروژه می دیدند.
روز شکرگزاری


روز شکرگزاری روز شکرگزاری در سال 1621 مستعمره نشینان پلیموث (شهرکی در ایالت ماساچوست) و سرخپوستان وامپانواگ در پایان فصل پاییز جشنی برای پایان برداشت محصول برگزار کردند که امروزه به آن جشن نخستین جشن شکرگزاری گفته می شود. تا بیش از دو قرن روز شکرگزاری بصورت انفرادی در مستعمرات و ایالات جشن گرفته می شد، تا سال 1863 در خلال جنگ داخلی آمریکا، رئیس جمهور آبراهام لینکولن روز شکرگزاری را جشنی ملی اعلام کرد و از آن پس هر سال در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر مردم سرتاسر آمریکا روز شکرگزاری را جشن گرفته و در این روز در کنار خانواده جمع می شوند و از نعمتهایی که خداوند در اختیارشان قرار داده سپاسگزاری میکنند.
تاریخچه روز شکرگزاری و علت نامگذاری این روز

دیابت چیست

دیابت چیست 
شکل گیری و توسعه پدیده شهرنشینی، تغییر الگوی غذایی و کاهش تحرک و فعالیت بدنی مناسب، شرایط مساعدی را برای افزایش میزان قند خون و ابتلاء به بیماری دیابت پدیدآورده است.