امروز: چهارشنبه، 22 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


هسته‌اصلی بازاریابی‌اینترنتی

هسته‌اصلی بازاریابی‌اینترنتی  بازاریابی‌اینترنتی، ادامه ی راه بازاریابی سنتی می باشد. فروش از طریق اینترنت، برای همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ می تواند سودمند باشد. تنها باید نکاتی را مد نظر قرار داد که هسته اصلی بازاریابی اینترنتی را تشکیل می دهند.


1  درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

2  خرج: اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.

3  پس انداز: آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

4  ریسک: هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

5  سرمایه گذاری: همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید

  بازي مذاكره در دوسطح متفاوت انجام مي شود. در سطح اول موضوع مورد مذاكره اهميـت دارد ودر سطح دوم، بر روش برخورد با ماهيت موضوع مذاكره تمركز مي شود. اين سطح دوم، از آنجا كه ناخودآگاه انجام مي شود، اغلب از نظر دور مي ماند. در انتخاب بين روش ملايم و روش سخت پاسـخ «هيچ كدام» است. بايد بازي را عوض كنيم و از روش مذاكره اصولي بهره بگيريم.

 
 

راه اندازی کسب و کار بکر اینترنتی

راه اندازی کسب و کار  بکر اینترنتی اکثر افراد نمی دانند چه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنند چون ایده جالبی ندارند و سردرگم هستند متاسفانه اکثر افراد به خاطر همین موضوع ساده کسب و کار اینترنتی خودشان رو شروع نمی کنند. در این مقاله من 10 ایده کسب و کار اینترنتی رو به شما معرفی می کنیم که اگر هر کدام از انها به خوبی پیاده سازی شوند حتما می تواند به یک کسب و کار اینترنتی پولساز تبدیل شوند 

ترفندهاى جذب مشترى

ترفندهاى جذب مشترى 
 برای جذب مشتری جدید هیچ گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید. اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب است ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد که اهمیت خود را از دست داده است از شما دور خواهد شد.