مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

دیدگاه اصلی در تقسیم سهام

2 دیدگاه اصلی در تقسیم سهام
1-تقسیم مساوی
شایستگی ها، مسئولیت ها، ریسک ها و اثر گذاری افراد یکسان است.
 2- مشخص کردن عوامل تاثیرگذار و مشخص کردن وزن و سهم هریک از عوامل مثل:
تعهد،مسئولیت،تجربه و تخصص، ارتباطات، آورده نقدی و...

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 14 اسفند 1395 نظرات: 0

کسی است که وظیفه برنامهریزی، تنظیم و هماهنگی فعالیت های ورزشکاران را بر عهده دارد

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 25 شهریور 1396 نظرات: 0

دیپروتد پنج سو تعبیر از خلاقیت 
 پنج سو تعبیر از خلاقیت :
 سو تعبیر شماره 1 : هرچه باهوش تر باشید خلاق ترید!!
  سو تعبیر شماره 2 : افراد جوان خلاق تر از افراد مسن هستند!
دقت شود که سن، پیش بینی روشنی از ظرفیت خلاقیت نیست.
  سو تعبیر شماره 3 : خلاقیت خاص عده معدودی است!
برای اینکه فرد خلاقی باشید لازم نیست با طناب از بلندی به پایین بپرید

کسی که برنامه ریزی و هماهنگی حسابداری، سرمایه گذاری، امور بانکی، بیمه، اوراق بهادار و دیگر فعالیت های مالی یک شعبه، اداره یا واحد تجاری را بر عهده دارد.