مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

فردی است که تحت نظارت مدیریت ارشد شرکت / سازمان با بهره گیری از روشهای علمی وظیفه طراحی و اجرای فعالیت های مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی و طراحی و اجرای مصاحبه ها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و تدوین مطالب نشریات و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامه های سازمان خود را بر عهده دارد.

جرم منفی

دیپروتد جرم منفی 
فیزیکدان ها مایعی با "جرم منفی" تولید کرده اند که وقتی نیرویی به آن وارد می شود با نقض قانون دوم نیوتن در جهت عکس به حرکت در آید.

کسی است که برنامهریزی، هدایت و یا هماهنگ کردن فعالیت های منابع انسانی و کارکنان یک سازمان را بر عهده دارد

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 17 مرداد 1396 نظرات: 0