مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

مهندسی نرم افزار - بخش چهارم


طراحی ماژولار، پیچیدگی را کم و اعمال تغییرات را آسان می کند و نتیجه نهایی را میتوان بصورت همزمان توسط چند سیستم توسعه داد. معیارهای طراحی ماژولار نرم افزار عبارتنداز: استقلال عملکردی،همبستگی و جفت شدن و...

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 14 بهمن 1395 نظرات: 0

مهندسی نرم افزار - بخش سوم


مدلسازی سیستم کمک می کند تا تحلیلگر بتواند به درک بهتری از عملکرد سیستم دست یابد. و میتوان آنها را برای برقراری ارتباط با مشتری مورد استفاده قرار داد. مدلهای مختلف سیستم را از دیدگاه های خارجی ،رفتاری وساختاری نشان میدهند

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 13 بهمن 1395 نظرات: 0

مهندسی نرم افزار - بخش ششم


زمانبندی پروژه نرم افزاری فعالیتی است که تلاش تخمینی را در مدت زمان برنامه ریزی شده پروژه توزیع می کند که این کار از طریق تخصیص تلاش به وظایف مهندسی افزاری خاص انجام میگیرد.دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 16 بهمن 1395 نظرات: 0