مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
 فرش بافی هنری است که با نیاز مادی انسان به زیر انداز آغاز شد و با خلاقیت هنری و نگاه معنوی انسان در طول تاریخ،توصیفی هنری یافت.از این روست فرش بافی در عین اینکه صنعت محسوب می شود هنر نیز هست و اقوام مختلف تار وپود فرش هایشان را با عشق و نگاه عاشقانه می بافند،نقوش به کار رفته در این دستبافته ها بیانگر فرهنگ و سنن و تفکرات و باور های مردم بوده است،هنر های سنتی ایران ریشه در فرهنگ دارد و بیشتر جنبه کاربردی دارد و عشایر ما از حامیان هنر کاربردی ایران اند.فرش های عشایری منابع مهمی برای مطالعه هنر و فرهنگ ایران به شمار می روند و مهم ترین عرصه بروز ذوقیات به ویژه زنان و دختران عشایری و روستایی ایران است.آشنایی با قواعد ذوقی و بینش دیرینه در هنر های بومی سرزمینمان موجب آکاهی از نگاه و فرهنگ پیشینیان و بازگشایش پنجره های فروبسته به دنیای پیرامون ماست.از آنجا که اصلی ترین نمود های تصویری و نقوش فرش ایران را در حوزه عشایری و روستایی می توان یافت،این بخش از فرش های ایران بیشتر ما را به خود جلب نمود تا بررسی نقوش به کار رفته در دستبافته های عشایری بتوان به اعتقادات و باور هه و اندیشه های نهفته در درون آن پی برد و به دلیل پراکندگی و گستردگی عشایر در ایران نقوش دستبافته های دو ایل شاهسون و بختیاری را مورد بررسی قرار می دهیم.
منبع :
لینک :
کد مطلب: 9178
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 17:12
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9178
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • ردپای محیط اطراف در دستبافته های عشایر شاهسون و بختیاری
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • دلیل نامگذاری روز جهانی منع خشونت علیه زنان
 • چارتاقی نیاسر
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • نقش اعتقادات و باورها در نقوش دستبافته های عشایری
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت