مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
صحنه ی نبرد شیر و گاو یکی از مکرر ترین و کهن ترین صحنه هایی است که در سیر تاریخ هنر ایران به چشم می خورد.تحلیل حاضر به بررسی مفهوم این نقش مایه و ارتباط آن با نقش مایه های گیاهی بر روی فرش های ایرانی می پردازد.شیوه ی کار توصیفی_تحلیل_تطبیقی است و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای است.هدف تحقیق،تحلیل مفهوم نمادین نبرد شیر و گاو بر روی فرش های ایرانی،بیان ارتباط این صحنه با نقش مایه های گیاهی تصویر شده در کنار آن و تحلیل نظری های موجود در رابطه با مفهوم نمادین این نبرد است.ابتدا نظریه های متداول درباره ی نبرد شیر و گاو را مطرح کرده و سپس به تحلیل آن ها و بیان مفهوم نهایی این الگوی کهن تصویری می پردازد.در این راستا از اسطوره های ایرانی بهره گرفته شده است.نمونه هایی از این نبرد را در هنر ایران باستان و دوره ی اسلامی مطرح کرده و با ذکر شواهدی در فرش ایران،مفهوم تجدید حیات پوشش گیاهی و تاکید بر رویش حیات گیاهی را یکی از اصلی ترین مفاهیم این نبرد مطرح می سازد.منبع :
لینک :
کد مطلب: 9175
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 17:06
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9175
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • چارتاقی نیاسر
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی
 • صحنه ی نبرد شیر و گاو بر فرش های ایرانی
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت