مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
یکی از مهم‌ترین ابعاد رفتاری در روابط درون کانال بازاریابی، قدرت و وابستگی است. در این پژوهش منابع قدرت و قدرت جبرانی، و سه بعد وابستگی شهرت، سود و فروش، و فعالیت تجاری مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش روابط دو عضو اصلی توزیع در هنر – صنعت فرش دستباف با قبول تجار فرش به عنوان عضو منبع کانال، و کارگاه‌ های تولیدی به عنوان عضو هدف کانال مطالعه شده است. در واقع، هدف این پژوهش بررسی روابط بین قدرت و وابستگی از بعد ادراکی کارگاه‌ های تولیدی متمرکز و غیرمتمرکز در این کانال است. نمونه آماری این پژوهش 149 کارگاه تولیدی است، که به‌طور تصادفی با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود. برای آزمون فرضیه‌ها معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد قدرت جبرانی بر قدرت منبع و وابستگی سود و فروش تأثیر معکوس، قدرت منبع بر وابستگی تجاری تأثیر مستقیم، قابلیت در جایگزینی بر وابستگی سود و فروش و وابستگی تجاری، تأثیر معکوس و بر قدرت جبرانی تأثیر مستقیم، وابستگی تجاری و وابستگی شهرت بر وابستگی سود و فروش تأثیر مستقیم دارد.


منبع :
لینک :
کد مطلب: 9194
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 17:23
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9194
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO
 • سئو چیست؟
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟
 • طراحی فرش دستباف و انواع نقشه فرش دستباف
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • روابط درون کانال بازاریابی
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت