مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
قالی ایران در گیتی به عنوان مظهر هنر فرهنگی،جایگاه ویژه ای دارد لیکن تغییرات بنیادی در ساختار های اقتصادی،تغییر ساختار های سنتی و فضایی و نظم مبتی بر آن را در پی داشته و بحران های اجتماعی فرش در مقاطع مختلف دگرگونی آن در ساخت وجوه جامعه گسترده فرشباف و حرف مرتبط در بر داشته است.این عامل سبب شده است نیاز به مطالعه دانش جامعه شناختی داشته باشیم.بی شک این دانش نمی تواند یک دانش محض باشد،موضوع اصل این علم(هنر)،جامعه انضمامی است و نه جامعه انتزاعی در اندیشه متفکران اجتماعی،خانواده بزرگ فرش ایران یکی موضوعات این دانش است.در شرایط امروز ما انتظارات جمعیتی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و هنری در مورد فرش روبرو هستیم و در طی دوران های مختلف تا به حال،فرش دچار یک از جا کنندگی در نظم اجتماعی پیشین و عدم استقرار در نظم نوین هستیم که این مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است بررسی جامعه شناسی فرش از دیدگاه اندیشمندان عرصه هنر و بیان معانی و مفاهیم و مشترکات فرش به عنوان یک پدیده اجتماعی و هنری بیان می گردد.
منبع :
لینک :
کد مطلب: 9181
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 17:14
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9181
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • چگونه فرش دستباف کاشان خریداری کنیم؟
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟
 • طراحی فرش دستباف و انواع نقشه فرش دستباف
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • جامعه شناختی فرش دستبافت
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت