مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

شنبه، 30 تیر 1397


04/23 1397
"عقاب داشت از گرسنگی می مرد
و نفسهای آخرش را می ڪشید.
ڪلاغ و ڪرڪس هم مشغول
خوردن لاشه ی گندیدۀ آهو بودند.
جغد دانا هم بالای شاخۀ درختی به آنها خیره شده بود.

ڪلاغ و ڪرڪس رو به جغد ڪردند و گفتند این عقاب احمق را می بینی بخاطر غرور احمقانه اش دارد جان می دهد؟

اگه بیاید و با ما هم سفره شود نجات پیدا می کند حال و روزش را ببین آیا باز هم می گویی عقاب سلطان پرندگان است؟

جغد خطاب به آنان گفت:
عقاب نه مثل ڪرڪس لاشخور است و نه مثل ڪلاغ دزد، آنها عقابند از گرسنگی خواهند مرد اما اصالتشان را هیچ وقت از دست نخواهند داد.از چشم عقاب چگونه زیستن مهم است نه چقدر زیستن!"

 منبع :
لینک :
کد مطلب: 3666
تاریخ و زمان انتشار: 23 تیر 1397, 07:00
لینک کوتاه مطلب: https://deeprooted.ir/3666
داستانهایی برای اندیشیدن
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت