مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

دوشنبه، 30 مهر 1397


09/28 1396
 What makes a hero? A hero is an individual who acts unselfishly and who demands more from himself or herself than others would expect.

 چه عاملی قهرمان می سازد؟ قهرمان کسی است که بی دریغ تلاش می کند و از خود بیش از آن توقع دارد که دیگران از او توقع دارندمنبع :
لینک :
کد مطلب: 960928713
تاریخ و زمان انتشار: 28 آذر 1396, 05:56
لینک کوتاه مطلب:
https://deeprooted.ir/713
جملات آنتونی رابینز
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت