مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

جمعه، 1 تیر 1397


بی نظیربوتو اولین زن مسلمان نخست وزیر در تاریخ جهان اسلام

بی نظیربوتو اولین زن مسلمان نخست وزیر در تاریخ جهان اسلام
در طول تاریخ نخست وزیران و روسای زن متعددی، رهبری و اداره کشورهای مسلمان را بر عهده داشته اند. امروزه نیز برخی از کشورها تحت رهبری زنان مسلمان هستند.این در حالی ست که بسیاری از کشورها که خود را در ردیف کشورهای با بالاترین حقوق برابری زنان در جامعه قرار می دهند، در هنگام ورود زنان به عرصه سیاسی، ملاحظات و استثنائی هایی برای آن ها وجود دارد. به عنوان مثال، در تاریخ ایالات متحده نه تنها یک رئیس جمهور زن وجود ندارد، بلکه تعداد زنان در دولت بسیار کم هستند. تنها 20 درصد از کنگره ایالات متحده از زنان تشکیل شده است، که با توجه به اینکه 51 درصد از جمعیت ایالات متحده آمریکا، زنان هستند، امری قابل تامل می باشد! کشورهای اسلامی تا به امروز، روسای جمهور و نخست وزیرهای زن مسلمان بیشتری از ایالات متحده داشته اند. بنابراین، سیاستمداران زن در کشورهای مسلمان می توانند الگویی برای سراسر جهان باشند. 


 What makes a hero? A hero is an individual who acts unselfishly and who demands more from himself or herself than others would expect.

 چه عاملی قهرمان می سازد؟ قهرمان کسی است که بی دریغ تلاش می کند و از خود بیش از آن توقع دارد که دیگران از او توقع دارند

پروفسور مریم میرزاخانی

دیپروتد پروفسور مریم میرزاخانی  مریم میرزاخانی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶ (۳ مه ۱۹۷۷) در تهران به دنیا آمد. پدرش احمد میرزاخانی مهندس برق و رئیس هیئت مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری «رعد» بود. او با اتمام تحصیلات ابتدایی با شرکت در اولین دوره جذب استعدادهای درخشان وارد دبیرستان فرزانگان تهران (زیر نظر سمپاد) شد. 


Deeprooted

واژه دیپروتد یا DeepRooted  به معنانی مختلف ریشه های عمیق یا عمیق ریشه کرده ریشه عمیق و... دهها مترادف دیگر اما دیپروتد میتوان به معنی بنیان عمیق و ... چنین معانی تعبیر کرد اما ریشه اصلی واژه از کجاست