مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
  این پژوهش با هدف تدوین مولفه‌ های اصلی آسیب‌شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب‌شناسی (الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب‌شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 89 نفر از کارکنان مرکز ملی فرش و صادر کنندگان فرش دستباف (40 کارمند به همراه 49 صادرکننده) به صورت تصادفی ساده گزیده شدند. نتایج نشان داد که بر مبنای الگوی بومی شده از الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد در مرکز ملی فرش مولفه حقوق و پاداش سازمانی دارای بیشترین آسیب و بعد از آن مولفه‌ های مکانیزم‌ های مفید (عوامل نرم‌افزاری)، مقصد و هدف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و در نهایت آسیب‌ های رهبری دارای اهمیت هستند و نیز میان صادرات فرش و آسیب‌ های مرکز ملی فرش رابطه معنی‌‌داری وجود دارد.منبع :
لینک :
کد مطلب: 9193
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 17:23
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9193
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • سئو چیست؟
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • طراحی فرش دستباف و انواع نقشه فرش دستباف
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی
 • مولفه‌ های اصلی آسیب‌شناسی در صادرات فرش دستباف
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت