مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/22 1397
قالی هریس عمده شهرت خود را مدیون طرح و نقش خویش است.تنوع و گستردگی طرح ها و نقشمایه های فرش این منطقه با حذف تدریجی دستمال نقشه ها از فرهنگ قالیبافی هریس و جایگزینی نقشه های چاپی کم شده است.به استناد تحقیقات میدانی انجام گرفته،در حال حاضر شمار طرح های رایج فرش در این شهر از بیش از بیست نمونه سابق به شش نمونه فعلی رسیده است.نقش مایه های اصلی تشکیل دهنده این طرحها اغلب مشترک می باشند و ریشه در فرهنگ و طبیعت این منطقه دارند.عمده تفاوت طرحها که در قالب لچک ترنج ضهور پیدا می کنند در ساختار کلی و ترکیب نقشمایه ها می باشد.منبع :
لینک :
کد مطلب: 9184
تاریخ و زمان انتشار: 22 بهمن 1397, 17:16
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9184
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • زندگی در دانمارک
 • چگونه فرش دستباف کاشان خریداری کنیم؟
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • طراحی فرش دستباف و انواع نقشه فرش دستباف
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی
 • طرحها و نقش مایه های رایج در قالی های هریس
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت