مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/8 1397
  آنچه که ساختار مشخص برای معمران ایرانی و فرش دستبافت ایرانی حاصل می نمود هندسه نهانی بود که همچون گردش افلاک که نهانند و ظاهر سیارات و ستاره هایی هستند کهدیده می شوند در طرحواره معماری و فرش نیز هندسه نهانی وجود دارد که تاروپود و اجر و سنگ آن جلوه می کندو زیبایی نوع سازماندهی و چیدمان آن مورد توجه قرار میگیرد و در حالی که تمام این زیبایی جلوه م یکند و تناسب حاصل هندسه نهانی است که از یک بینش عمیق سرچشمه می گیرد و بیانگر تفکر وحدت در کثرت است و زبان دیگر هندسه زبان بصری از یک نوع نگرش است که به تولید معنی ختم می شود معماری نگارگری خوشنویسی موسیقی صنایع دستی وهنر های وابسته و هنر های دیگر ایرانی با وجود گوناگونی شاخه ای و دگرگونی های در زمانی همواره دارای وجوه مشترکی هستند در بیان معنی و محتوی که آنها را از هنر های دیگر فرهنگ ها و تمدنها متمایز و شناسایی آنهارا میسر می سازد زیباشناسی به کاررفته دراین اثار از وحدتی درونی و اصولی پایدار حکایت دارد و بیانگر آن است که این اثار از ابشخورهایی واحد و مشترک یا دست کم مرتبط سیراب شده اند امروز هیچ چیز تازه تر نیست از حقیقتی که بی زمان است و پیامی که از سنت برمی اید و مناسب حال است زیرا مناسب همه زمان ها است.
منبع :
لینک :
کد مطلب: 9182
تاریخ و زمان انتشار: 8 بهمن 1397, 17:14
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9182
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • راهکار های بهبود وضعیت فرش دستبافت ایران
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • چارتاقی نیاسر
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی
 • مشابهت الگوی هندسی معماری ایرانی و فرش ایرانی دربیان معنی
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت