مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمس کشور در دوره صفویه،حیات عقلی شیعی به اوج خود رسید و مکتبی تحت عنوان مکتب الهی اصفهان بنیان نهاده شد که بر تمام شئون حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه آن دوران و حتی ادوار پس از آن اثر گذار بود.موید این ادعا نتایج بسیاری از پژوهش هایی است که همسویی دستاورد های فرهنگی و هنری دوره مذکور را ناشی از وجود خاستگاه فکری مشترک یعنی آموزه های مکتب الهی اصفهان در این رویکردها و نیز ارتباطات گسترده میان هنر های زیبا و کاربردی در این دوره می دانند.در همین راستا و نظر به اینکه قیاس تحلیلی نظام و معماری و فالی بافی اصفهان در دوره صفوی یکی از مواردی است که چنانچه باید در پژوهش های صورت گرفته مورد توجه واقع نگردیده است.پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه تطبیقی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای این مهم را دنبال خواهد نمودمنبع :
لینک :
کد مطلب: 9180
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 17:13
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9180
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • صنعت فرش ایران در دوره صفویه
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • ثبت اختراع و آموزش مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت اینترنتی
 • مکتب الهی اصفهان در نظام معماری و فرشبافی دوره صفوی
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت