مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
یکی از قدیمی ترین وجوه نمادین درخت،تجسم بخشی اصل زندگی و نیروی حیات و رشد در آن است.در رویکرد های اسطوره ای ،درخت زندگی درختی است که میوه ی آن باعث عمر جاودانی و بی مرگی می شود و در میانه ی جهان قرار دارد.پژوهش حاضر می کوشد مفاهیم نمادین نقش مایه ی درخت و آب را در فرش ایرانی توضیح دهد.به همین سبب ارتباط نماد آب و درخت را در اسطوره ای کهن بررسی کرده،سپس نمود آن را در آثار باستانی و دوره ی اسلامی هنر ایران مطرح می کند و در پایان به نمونه هایی از این ارتباط در فرش ایران اشاره می کند.روش کار توصیفی_تحلیلی_تطبیقی و از طریق مطالعات کتابخانه ای است.بر این اساس نماد درخت زندگی در اسطوره های کهن ملل مختلف و به ویژه در ایران و متون دینی،مرتبط با آب حیات بخش توصیف شده اندودر آثار باستانی ایران از دوره های کهن آب و گیاه مرتبط با یکدیگر به تصویر کشیده اند و این ارتباط در هنر دوره اسلامی و بر روی فرش های ایرانی،همچنان تداوم می یابد.بررسی و تحلیل اسطوره ها نشان می دهد،پیدایش نقش مایه ی درختی که ریشه در چشمه ی آبی دارد تنها یک نقش مایه ی واقع گرایانه نیست،بلکه مفاهیم و عناصر فرهنگی در پس این نقش مایه نهفته است که مفهوم نیروی حیات بخش،برکت و باروری یکی از مهم ترین این مفاهیم و دلیل ارتباط این دو نماد با یکدیگر است.

منبع :
لینک :
کد مطلب: 9159
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 16:46
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9159
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • سئو چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • چارتاقی نیاسر
 • نکاتی برای جذب دنبال کنندگان در شبکه‌های اجتماعی از نگاه علم
 • انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • ثبت اختراع و آموزش مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت اینترنتی
 • چرا بیت کوین با طرح پانزی کاملا در تضاد است؟
 • ارتباط نمادین درخت و آب در هنر ایران
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت