مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
هنر و صنعت فرش در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد. هنرمندان ایرانی با ذوق و شور به کار قالی بافی و فرش مشغول بودند و باعث رونق آن شدند. پس از حمله مغول به ایران این صنعت دچار رکود شد و بسیاری از هنرمندان به نقاط دیگر رفتند و به کار خود ادامه دادند.
پس از استقرار حکومت ایلخانی مغول، این حکام با استفاده از ایرانیان به بهبود وضعیت ایران پرداختند و بسیاری از ویرانی ها را آباد کردند. به خصوص، در امر اقتصاد (تجارت و کشاورزی) و فرهنگ اقدامات موثری انجام دادند. به طور حتم هنر و صنعت فرش نیز مانند بسیاری از هنرها و صنایع مورد توجه قرار گرفت. متاسفانه نمونه ای از فرش ایران دوره ایلخانی باقی نمانده است و فقط می توان آن را در آثاری مانند نقاشی و کتاب ها ملاحظه کرد. اما این امر دلیل بر نابودی کامل و یا عدم وجود این صنعت در دوره ایلخانان نیست؛ زیرا صنعت فرش به تحول و تکامل خود ادامه داد و در دوره صفویه به اوج پیشرفت رسید. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و تاریخی و بهره گیری از منابع موجود وضعیت فرش در دوره ایلخانان بررسی گرددمنبع :
لینک :
کد مطلب: 9156
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 16:44
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9156
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • صنعت فرش ایران در دوره صفویه
 • جامعه شناسی تولید فرش در کاشان
 • چگونه فرش دستباف کاشان خریداری کنیم؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • چارتاقی نیاسر
 • طراحی فرش دستباف و انواع نقشه فرش دستباف
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • گاز خردل چیست
 • وضعیت فرش ایران در عصر ایلخانان مغول
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت