مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

دسته بندی
دیپروتد دورنما  دیپروتد راهکار و ترفند  استارت اپ  علوم اخبار دانش  رویداد  کتاب خوانی

آگهی
فروشگاه اینترنتی صنایع دستی صبنگو
مطالب

سیر تحول نقش فرش در دوره تیموری

 سیر تحول نقش فرش در دوره تیموری با توجه به نگاره های مکتب هرات
 یکی از مهمترین منابعی که اطلاعاتی از سیر تحول نقوش فرش های دوران تیموری تا دوران صفویه در اختیار قرار می دهد،بررسی نقوش فرش موجود در مینیاتور های این دوران می باشد 

ردپای محیط اطراف در دستبافته های عشایر شاهسون و بختیاری

  ایرانیان در طول تاریخ تمدن با آگاهی و دقت عمل خاص خود توانسته اند در تولیدات هنری خویش آثار منحصر به فرد پدید آورند که ملهم از شرایط محیط طبیعی و فرهنگی زندگی آنان است.دستبافته های عشایری به عنوان هنر قومی و قبیله ای قلمداد می شوند و در خوانش نظام نشانه شناسی این قوم نقش تعیین کننده ای دارد،هر نقش در یک دستبافته عشایری می تواند نمایی از دنیای درون ایل و زبان تصویری برای زندگی او باشد.


روابط درون کانال بازاریابی

یکی از مهم‌ترین ابعاد رفتاری در روابط درون کانال بازاریابی، قدرت و وابستگی است. در این پژوهش منابع قدرت و قدرت جبرانی، و سه بعد وابستگی شهرت، سود و فروش، و فعالیت تجاری مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش روابط دو عضو اصلی توزیع در هنر – صنعت فرش دستباف با قبول تجار فرش به عنوان عضو منبع کانال، و کارگاه‌ های تولیدی به عنوان عضو هدف کانال مطالعه شده است.  


مولفه‌ های اصلی آسیب‌شناسی در صادرات فرش دستباف

  این پژوهش با هدف تدوین مولفه‌ های اصلی آسیب‌شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب‌شناسی (الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب‌شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎ های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصاد های ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است.  


داغ ترین ها