مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

موافقت کمیسیون اقتصاد دولت با دسترسی مرکز آمار به داده های مالیاتی


موافقت کمیسیون اقتصاد دولت با دسترسی مرکز آمار به داده‌های مالیاتی
جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی دسترسی مرکز آمار به داده های مالیاتی برگزار شد.
دسته بندی: اخبار
تاریخ: 19 اردیبهشت 1398 نظرات: 0

مصوبه دولت برای تسهیل و تسریع در تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی


مصوبه دولت برای تسهیل و تسریع در تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی
با تصمیم هیئت وزیران، یک تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق شد.دسته بندی: اخبار
تاریخ: 19 اردیبهشت 1398 نظرات: 0

درخواست وزارت صنعت برای اصلاح آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی


درخواست وزارت صنعت برای اصلاح آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توجه بیشتر به صدور خدمات فنی و مهندسی پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به دفتر هیئت دولت ارائه کرده است.دسته بندی: اخبار
تاریخ: 19 اردیبهشت 1398 نظرات: 0

درخواست استانداری قم برای واگذاری اراضی با اخذ اوراق خزانه توسط سازمان ملی زمین و مسکن


درخواست استانداری قم برای واگذاری اراضی با اخذ اوراق خزانه توسط سازمان ملی زمین و مسکن
استانداری قم به هیئت وزیران پیشنهاد کرده است تا سازمان ملی زمین و مسکن ملزم به واگذاری عرصه‌ها با کاربری خدماتی به دستگاه‌ها با اخذ اوراق خزانه شود.دسته بندی: اخبار
تاریخ: 19 اردیبهشت 1398 نظرات: 0

پیشنهاد ممنوعیت معامله اوراق بهادار توسط اعضای شورای عالی بورس


پیشنهاد استفساریه در خصوص ممنوعیت معامله اوراق بهادار توسط اعضای شورای عالی بورس
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع ابهام از یک مادهء قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت معامله اوراق بهادار توسط اعضای شورای عالی بورس درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 19 اردیبهشت 1398 نظرات: 0