امروز: شنبه، 27 آبان 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


ترفندهاى جذب مشترى

 ترفندهاى جذب مشترى برای جذب مشتری جدید هیچ گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید. اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب است ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد که اهمیت خود را از دست داده است از شما دور خواهد شد.

اعتماد به مهندسی ترافیک

اعتماد به مهندسی ترافیک فهرست مسائل و چالش‌های مطرح شده بخش حمل‌ونقل در کلیات برنامه پیشنهادی شهرداری تهران، تقریبا بخش عمده‌ای از کلیه مسائل تعریف شده در این حوزه را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که برای رسیدن به شرایط مطلوب، اجرای مجموعه‌ای عظیم از سیاست‌ها، در کنار صرف هزینه‌ای هنگفت، اجتناب‌ناپذیر باشد. 


فرهنگ سازمانی استارباکس

فرهنگ سازمانی استارباکس 
در استارباکس قهوه ارائه شده به مشتری براساس ذائقه او تنظیم می شود. همواره بر حفظ کیفیت اصیل محصول تاکید می شود. به طور مثال بعد از بروز رکود در شرکت آقای شولتز تمام کافه های استارباکس را در سال ۲۰۰۷ بست تا به کافه داران آموزش دهد چگونه اسپرسوی عالی و بی نقص تهیه کنند.


نگویید من نمیتوانم

نگویید من نمیتوانم از پس اینکار برآیم 
نگویید من نمیتوانم ازپس اینکار برآیم
 بلکه به خودبگویید من چگونه می توانم از پس اینکاربرآیم؟
 افکارخود را تغییردهید تازندگی شما تغییر کند

 رابرت کیوساکی