مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

11/1 1397
هنرها در حیطه فرهنگ و محیط اجتماعی زاییده اندیشه اند که در این میان هنر صناعی فرش نیز به همین سان از تمایلات فکری و فرهنگی تاثیر می پذیرد.برخی هنرها مانند هنر فرش با پیشینه ای دراز، اعصار و قرون متمادی را پشت سر نهاده، همچنان در عرصه های زندگی نقش آفرینی می کنند. گفتنی است این هنرها از انواع رویکردها و اندیشه های مختلف در هر زمان بهره گرفته، یا بر اثر جو غالب با آیین یا فرهنگی خاص هماهنگ اند.نمادگرایی به گونه ای آشکار در هنر های مشرق زمین و خاصه هنر های ایران و به ویژه هنر فرش از خصایص زیبایی شناسی آن به شمار می رود، اما به هر حال در مواردی ویژگی طبیعت گرایی را نیز شاهدیم.بنابراین تاثیر مکتب طبیعت گرایی بر زیباشناسی فرش در خور تامل است. از همین رو، بر آن شدیم تا این فرضیه را که «نوعی طبیعت گرایی بر هنر فرش ایران اثرگذار بوده است»، به روش کتابخانه ای و اسنادی مورد ارزیابی قرار دهیم. این تحقیق که در خصوص فرش ایران دوران اسلامی صورت پذیرفته، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد مکتوب و تصاویر نقوش فرش که از منابع معتبر داخلی و در دسترس تهیه شده فرضیه فوق را به تایید رسانده است.روند طبیعت گرایی در فرش ایران دوران اسلامی با هنر عرفی و درباری شکل گرفته و از دوره صفویه به بعد حرکت خود را آغاز نموده است. این سیر تا دوره قاجاریه با توجه بیشتر به مبانی اخلاقی و فرهنگ اسلامی ادامه می یابد، اما از دوران پهلوی، این ناتورالیسم غربی است که در فرش ایرانی راه می یابد. گفتنی است در چند سال اخیر و پس از شدت یافتن فرهنگ پذیری از غرب که بر اثر سیاست های باز در دهه دوم انقلاب و نیز برنامه های تبلیغ فرهنگی غرب به کشور های شرقی صورت گرفته این اندیشه در هنر های گوناگون و از جمله هنر فرش، نمودی چشمگیرتر یافته است.منبع :
لینک :
کد مطلب: 9154
تاریخ و زمان انتشار: 1 بهمن 1397, 16:42
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/9154
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال
 • همه چیز درباره اعتبار اسنادی «ال سی» و انواع آن
 • اعتبار اسنادی «ال سی» چیست؟
 • مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله از آمریکا تا ژاپن
 • چارتاقی نیاسر
 • طراحی فرش در گذر زمان
 • دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی
 • دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی‌های دولتی
 • طبیعت گرایی و زیباشناسی فرش ایران
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت