نظریات رشد بنگاه ها
نویسندگان مختلف در تحقیقاتشان تعاریف زیادی از رشد کسب و کار ارائه داده اند، هر چند بعضی از آن ها به این نکته اشاره کرده اند که درک ما از این پدیده نسبتا محدود است. با توجه به اینکه جستجو برای تعریف صحیح رشد کسب و کار همچنان ادامه دارد، بخش زیادی از ادبیات این موضوع بر پایه مطالعات تجربی، با هدف پیدا کردن اثر گذار ترین عامل رشد کسب و کار های کوچک و متوسط بنا شده است.
 مشکل اصلی مدل سازی تجربی رشد بنگاه های کوچک و متوسط در تفاوت ها، مباحثات، و روابط بین رشد بنگاه و تناسب توانایی های کارآفرین، مقاصد بنگاه و فرصت های بیرونی است.
 روش تجربی مطالعه رشد بنگاه ها به علت تناقض در استفاده از شاخص های رشد، عوامل رشد، طراحی تحقیق، روش های بدست آوردن داده ها و وابستگی به شرایط محیطی مورد انتقاد است. تمرکز این روش بر نتایج رشد می باشد و به رشد بنگاه ها به عنوان یک رویه نگاه نمی کند. یکی دیگر از مشکلات این روش و استفاده از آن در تعریف ها و برداشت های متفاوتی است که دولت مردان و سیاست گذاران مختلف از رشد دارند. تحقیقات مبتنی بر روش تجربی، شواهد متناقض و ناپیوسته ای از عوامل رشد بنگاه ها تولید کرده اند.
 این تناقضات در استفاده از شاخص های رشد و در ناهم خوانی عوامل رشد بنگاه های کوچک و متوسط نمایانگر شرایط محیطی ناپایدار فعالیت آن ها می باشد.
 هر چند این امر تنها نشان می دهد به تحقیقات تجربی بیشتری برای تعیین دقیق عوامل رشد بنگاه های کوچک و متوسط نیاز است.
 در ادامه به کاربرد دیدگاه سازمانی در مطالعه رشد بنگاه ها می پردازیم.


 منبع
 Mirela Xheneti, Will Bartlett, "Institutional constraints and SME growth in post-communist Albania", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 607-626
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید