مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

یکشنبه، 27 آبان 1397


01/16 1397
اقتصاد ایران را از جنبه های مختلف می توان در سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد . مثلا عده ای روندهای غالب اقتصاد ایران را پیش بینی می کنند . عده ای دیگر چالش های بنیادی و یا به عبارتی دیگر موانع اقتصاد را نام میبرند و تعدادی هم به ساختارها و نهادها و غیره می پردازند .
یک شیوه دیگر در بررسی اقتصاد ایران مفهوم های اساسی است که اقتصاد کشور بر اساس این مفاهیم شکل می گیرد . مثلا اگر شما مفهوم حسادت را در مورد یک شخص استفاده کنید ، بخش قابل توجهی از شخصیت آن فرد را آشکار کرده اید . حال سئوال این است که بدون عدد و رقم ، چگونه می توان اقتصاد ایران با یک سری مفاهیم شناسایی کرد . یعنی یک جوری میخواهیم اقتصاد ایران را با یک سری مفاهیم کلیدی تحلیل محتوی کنیم . از این نظر مفاهیمی که شمرده می شوند ، مفاهیمی هستند که بر سیاستها ، ساختارها ، نهادها و متغیرها سایه می اندازند . یعنی بدون این مفاهیم اقتصاد ایران قابل شناسایی و تبیین نیست . این مفاهیم به قرار زیرند :

اول ، امنیت - لازم است برای اینکه اقتصاد بتواند همراه با مشکلاتش ، مشکل جدید ایجاد نکند نکات امنیتی در آن رعایت شود . افزایش تظاهرات کارگری ، تضادهای سیاسی ، اختلاف نظر های بیش از اندازه در حوزه سیاسی ، احتمال شکل گیری مخالفت های سیاسی بیشتر ، احتمال بالا در شکل گیری التهابات ارزی و مسایلی از این دست ایجاب می کند که اقتصاد ایران توام با ابزارهای امنیتی همراه شود .

دوم ، کنترل - وقتی مسایل اقتصادی با روشهای مرسوم و جافتاده حل نشود و اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد ، کنترل جایگزین مدیریت می شود .

سوم ، تمرکز - برای کنترل بیشتر به تمرکز بیشتر نیاز است ، با تمرکز بهتر می توان جریانات اقتصادی را کنترل کرد . تمرکز شیوه های گوناگون دارد ، ولی اقتصاد ایران نیاز جدی به تمرکز دارد . بنابراین کلیه سیاستهایی که نتیجه آن عدم تمرکز باشد ، مثل خصوصی سازی ، تقویت بازار ، آزادی قیمتها ، تخصیص بهینه منابع و سیاستهای مشابه ، مورد استقبال دولت و حکومت قرار نخواهد گرفت .

چهارم ، بقاء - وقتی در جامعه و اقتصاد موانع و چالش ها زیاد می شوند و وقتی این چالش ها به ابر چالش تبدیل می شوند و این چالش ها به حوزه های اجتماعی کشیده می شود ، سیاستگذاری خیلی سخت می شود . در نتیجه نمیتوان دست به ریسک زد و سیاستهای رادیکال را اجرا کرد . در چنین فضایی سیاستها به سمت حفظ وضع موجود میل پیدا می کنند .

پنجم ، سیاست - در نتیجه به دلیل عوامل بالا سیاست مجبور هست وارد اقتصاد شود و دخالت خود را بیشتر کند . این مفهوم را تحت عنوان تمرکز مطرح کردم . در نتیجه اقتصاد ایران در سال ۹۷ احتمال زیادی دارد بیش از سابق سیاسی شود .

ششم ، تحریم - آرایش جدید کابینه ترامپ و رادیکال شدن آن و اعلام کره شمالی به همکاری با نظم جهانی و همراستایی پیش بینی شده اروپا با امریکا ، همه یک پیام برای اقتصاد ایران دارد . این پیام هم این است که اقتصاد ایران به طور جدی در مواجه با تحریم های بین المللی قرار خواهد گرفت و مدیریت این تحریم ها یکی از وظایف خطیر کابینه دوازدهم خواهد بود .

با توجه به مفاهیم برشمرده شده ، می توان اقتصاد ایران را در سال ۹۷ ترسیم کرد و در این بستر دست به پیش بینی یا سرمایه گذاری و در مجموع به تدوین راهبرد های اثربخش برای بنگاهها زد . به نظرم بی توجه به این مفاهیم به حرکت ما در سال ۹۷ ضربه خواهد زد .مرتضی ایمانی راد
منبع :
لینک :
کد مطلب: 2352
تاریخ و زمان انتشار: 16 فروردین 1397, 15:00
لینک کوتاه مطلب:
https://deeprooted.ir/2352
تحلیل محتوای اقتصاد ایران در سال ۹۷
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت