مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

05/21 1397
نقد نوین ، همگام با رشد و پیشرفت علوم و دانشهای انسانی در کشورهای غربی و پیرو داد و ستدهای فرهنگهای مختلف با یکدیگر به فرهنگ عربی راه یافت و ناقدان عربی را بر آن داشت تا از جدیدترین نتایج نقد جهانی بهره جویند، برخی چنان مسخ محصولات نقدغربی شدند که میراث نقد اصیل خود را که از دیرباز به آنان رسیده بود به طور کامل وانهادند اما گروهی دیگر چون صلاح فضل، پژوهشگر و ناقد بنامِ مصری با نگاهی تیز بینانه و خردمندانه درجهت معرفی نتایج پژوهش­های نقدی و کاربردی سازی آن در تمام سطوح جوامع عربی برآمد و نتایج تلاش­های ناقدان عربی قدیم و جدید را نیز زیر ذره بین خود داشت. در همین راستا، این جستار،کتاب "مناهج النقد المعاصر " اثرصلاح فضل را به شیوه تحلیل کمی و کیفی مورد  کنکاش قرار داده و نقاط قوت و ضعف محتوایی و شکلی اثر مذکور را ارزیابی کرده است؛ کتاب مذکور به لحاظ فقدان ارجاعات و استناد دهی، به شیوه ی آکادمیک تألیف نشده  بلکه به شیوه ای است که نویسنده آن را " نگارش شفاهی" نام نهاده و از اسلوب نگارش طه حسین و محمد مندور که مورد اقبال خوانندگان عرب قرار گرفته، تاثیر پذیرفته است، از این رو نویسنده به  فهم صحیح، ساده و سهل الوصول محتوای نقدی این کتاب توسط خواننده اهتمام  بسیار ورزیده است.منبع :
لینک :
کد مطلب: 4001
تاریخ و زمان انتشار: 21 مرداد 1397, 21:51
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/4001
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • تحلیل انتقادی کتاب «الأدب‌المصری من قیام ...
 • بایسته‌های کمّی و کیفی مواد آموزشی رشته زبان و ...
 • نقدی بر کتاب النقد والناقدون فی الأدب العربی
 • چشم‌اندازی از رویکردهای نقد نوین؛ بررسی و نقد کتاب ...
 • تحلیل انتقادی کتاب «الأدب‌المصری من قیام ...
 • بایسته‌های کمّی و کیفی مواد آموزشی رشته زبان و ...
 • نقدی بر کتاب النقد والناقدون فی الأدب العربی
 • برترین واژگان دیپروتد در سال آتی
 • چشم‌اندازی از رویکردهای نقد نوین؛ بررسی و نقد کتاب ...
  دسته بندی: غیر رسمی || تگ های مطلب :
  نظرات: 0 1397/05/21
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت