پاسخ سوال 9812015 باشگاه کارگزاری آگاه

پاسخ سوال 9812015 باشگاه کارگزاری آگاه 

کدام جمله در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟

پاسخ خود را انتخاب کنید: 

گزینه 1:. ضریب بتای برابر با یک نشان می‌دهد که رفتار سبددارایی های صندوق با حرکت بازار مطابق است. 

گزینه 2:اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است کهدامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از تغییرات بازار بیشتر است.

گزینه 3:اگر بتای یک صندوق بزرگ‌تر از صفر و کمتر از یک باشدرفتار سبد دارایی های صندوق مخالف روند کلی بازار است . 

گزینه 4:همه موارد 

جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید