امروز: دوشنبه، 2 بهمن 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


10/13 1396
دوره آموزشی فرصتهای سرمایه گذاری کشور روسیه آشنایی با بازار سرمایه مسکو مترجم همزمان - ارائه گواهینامه آموزشی - ویزای روسیه اطلاعات سفر: زمان برگزاری خرداد1397 پرواز رفت 21 خردادماه تهران به مسکو پرواز داخلی 24 خرداد ماه از مسکو به سن پترزبورگ پرواز برگشت 27 خرداد ماه سن پترزبورگ به تهران دوره آموزشی فرصتهای سرمایه گذاری کشور روسیه
آشنایی با بازار سرمایه مسکو
مترجم همزمان - ارائه گواهینامه آموزشی - ویزای روسیه
اطلاعات سفر:
زمان برگزاری خرداد1397
پرواز رفت 21 خردادماه تهران به مسکو
پرواز داخلی 24 خرداد ماه از مسکو به سن پترزبورگ
پرواز برگشت 27 خرداد ماه سن پترزبورگ به تهران
منبع :
لینک :
کد مطلب: 961013813