بررسی و تحلیل تاثیر نابرابری ها بر امنیت اجتماعی
عنوان نشریه:  پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی) :   پاییز 1391 , دوره  44 , شماره  81 ; از صفحه 177 تا صفحه 192 .

عنوان مقاله:  بررسی و تحلیل تاثیر نابرابری ها بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان شهر مشهد

نویسندگان:  اعظمی هادی*, روستا مجتبی

 * گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بدون شک تامین امنیت کلان شهرهایی همچون مشهد تاثیر بسزایی در تامین امنیت ملی کشور دارد. برقراری امنیت در این گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... است. از سویی، از مهم ترین عوامل تهدید امنیت ملی، همانا نابرابری های شهری است. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف شهری، جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تاثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیم های سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می کند. در مقاله حاضر تلاش بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومی و مواد مخدر، در مناطق دوازده گانه شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق دوازده گانه، منطقه 5 بیشترین فراوانی را دارد، یعنی افزون بر 17.2 درصد از مجرمان در این منطقه قرار گرفته اند.پس از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار دارند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق دوازده گانه از نظر شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت علیه اموال و مواد مخدر، تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود این نابرابری ها و شاخص های مورد بررسی به علت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدهای امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شمرده می شوند.همچنین نابرابری و محرومیت به ‎‎ مثابه آن روی سکه توسعه، خطری مستقیم برای امنیت اجتماعی به شمار می آیند. بنابراین هیچ گونه سیاست و تدابیر امنیتی نمی تواند بدون توجه و برنامه ریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابری ها انجام گیرد.

جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید