مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

دوشنبه، 30 مهر 1397


07/1 1395
(دارای ریشه های ژرف) ژرف ریشه، ریشه دار، دیرینه، سرسخت، دیرمرگ، ژرف، نهفت، ریشه کرده، عمیق ریشه کرده
بررسی کلمه deep rooted
صفت ( adjective )
• تعریف: firmly implanted or established.
• جمله های نمونه:
• a deep-rooted fear  (ترجمه)

معنی کلمه deep rooted به انگلیسی
 deep seated, firmly fixed, anchored
• an idea or feeling that is deep-rooted or deeply rooted is so firmly fixed in a person or a society that it is difficult to change or remove.
منبع :
لینک :
کد مطلب: 2032
تاریخ و زمان انتشار: 1 مهر 1395, 02:00
لینک کوتاه مطلب:
https://deeprooted.ir/2032
deep rooted
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت