بازار سرمایه در 30 دی 97
پیام ناظر فرابورس بازار سرمایه در 30 دی 97
عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی (لوتوس991)،(شستا9911)     97/10/30 13:42
 معاملات امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس991)، (شستا9911) مورد تأیید قرار نگرفت.
تعلیق نماد معاملاتی (زدشت1)     97/10/30 12:50
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (زدشت1) حداکثر تا تاریخ 1397/11/13 تعلیق شد.
توقف نماد معاملاتی (زدشت1)     97/10/30 12:44
 نماد معاملاتی شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (زدشت1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ابهام در اطلاعات امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 متوقف شد.
گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (کی بی سیح1)     97/10/30 10:45
 نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحل پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، گشایش مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (کی بی سیح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) تا تاریخ 1397/12/25 می باشد لذا نماد معملاتی مذکور (کی بی سیح1) در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1397/12/25 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند.
بازگشایی نماد معاملاتی (لکما1)     97/10/30 10:22
 نماد معاملاتی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه الف و عدم پاسخگویی ناشر به ابهامات مطرح شده سازمان، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می شود.
آغاز معاملات ثانویه اوراق اجاره (مبین0141)،(مبین0151)،(مبین0161)     97/10/30 10:19
 اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین، در راستای تامین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی در نمادهای معاملاتی (مبین0141)، (مبین0151)و (مبین0161)، به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می یابد. اوراق مذکور، 48 ماهه با تاریخ سررسید 1401/10/19 بوده و نرخ سالانه آن، 16 درصد با مواعد پرداخت هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروریست: 1)محدودیت حجمی(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان 25،000 ورقه می باشد. 2) بازارگردان در نماد معاملاتی (مبین0141) شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، نماد معاملاتی (مبین0151) شرکت تامین سرمایه تمدن و نماد معاملاتی (مبین0161) شرکت تامین سرمایه امید می باشد. لازم به ذکر است روش بازارگردانی در تمامی نمادهای مذکور بازارگردانی مبتنی بر حراج می باشد. ) دامنه نوسان روزانه قیمت در نمادهای معاملاتی مذکور ده دصد و دامنه مظنه دو درصد می باشد. 3)تسویه حساب و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. اطلاعات مربوط به این اوراق در اطلاعیه شماره 10239/ن/97 مورخ 1397/10/17 و اطلاعیه شماره 1360/الف/97 مورخ 1397/10/18 و اطلاعیه شماره 10241/ن/97 مورخ 1397/10/26 این شرکت در سایت رسمی فرابورس ایران در دسترس می باشد.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثتران1)     97/10/30 09:55
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
گشایش حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (کی بی سیح1)     97/10/30 09:45
 نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحل پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، گشایش مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (کی بی سیح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) تا تاریخ 1397/12/25 می باشد لذا نماد معملاتی مذکور (کی بی سیح1) در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1397/12/25 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند.
بازگشایی نماد معاملاتی (تجار1)     97/10/30 09:32
 نماد معاملاتی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری در نماد (آسامید1)     97/10/30 09:23
 پیرو اطلاعیه شماره 10240/ن/97 مورخ 1397/10/22 این شرکت، تعداد 99،000،000 واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید قابل معامله در فرابورس با ارزش مبنای هر واحد 10،000 ریال در نماد (آسامید1) از فردا دوشنبه مورخ 1397/11/01 لغایت یکشنبه مورخ 1397/11/07 به مدت 5 روز کاری، از طریق بازار سوم فرابورس ایران مورد پذیره نویسی قرار می گیرد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) نوع صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت. 2) نحوه تسویه و پایاپای معاملات:T+1؛ 3) نحوه پذیره نویسی: پذیره نویسی به قیمت ثابت (معادل ارزش مبنا) 4) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: 100,000,000 واحد. 5) حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 99,000,000 واحد. 6) حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی 9،000،000 واحد. لازم به ذکر است در خصوص تعداد واحد قابل خریداری توسط هر ک معاملاتی حقیقی و حقوقی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. همچنین معاملات ثانویه واحدهای مذکور پس از پذیره نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی تسهیلات مسکن دی ماه 1397 (تسه97101)     97/10/30 09:20
 با توجه به گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دی ماه سال 1397 در نماد (تسه97101) خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذتسه9710 دراسرع وقت اقدام فرمائید.
تعلیق نماد معاملاتی (زشگزا1)     97/10/30 09:07
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (زشگزا1) حداکثر تا تاریخ 1397/11/10 تعلیق شد.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن     97/10/30 08:10
 پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9511، تسه 9512، تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی     97/10/30 08:09
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
توقف نماد (تجار1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب     97/10/30 08:01
نماد معاملاتی (تجار1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید