بازار سرمایه در 26 دی 97
پیام ناظر فرابورس بازار سرمایه در 26 دی 97
گشایش نماد معاملاتی (شفارا1) در تابلو پایه ج بازار پایه     97/10/26 11:36
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا1) امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 در تابلو پایه ج بازار پایه فرابورس ایران گشایش می یابد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1)معاملات نمادهای درج شده در تابلوی پایه ج ، صرفا در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته قابل انجام است. 2) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد. همچنین کارگزاران می بایست دسترسی معامله گران برخط (آنلاین) جهت ورود سفارش و انجام معامله در تابلو پایه ج (گروه معاملاتی 21) را فعال نمایند.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثرود1)     97/10/26 10:22
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (ثرود1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمتی و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (قاروم1)     97/10/26 10:08
 نماد معاملاتی شرکت قند ارومیه (قاروم1) باتوجه به ابهام در اطلاعات ارسال شده از سوی ناشر متوقف شد.
توقف نماد معاملاتی (وبرق1)     97/10/26 09:53
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین (وبرق1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/30، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 متوقف می شود.
توقف نماد معاملاتی (وایرا1)     97/10/26 09:39
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/30، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 متوقف می شود.
توقف نماد معاملاتی (دی1)     97/10/26 09:37
 نماد معاملاتی شرکت بانک دی (دی1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/30، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 متوقف می شود.
توقف نماد معاملاتی (ثالوند1)     97/10/26 09:34
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/30، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 متوقف می شود.
بازگشایی نماد معاملاتی (آینده1)     97/10/26 09:33
 نماد معاملاتی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (آینده1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب و عدم پاسخگویی شرکت به مکاتبات سازمان مطابق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (زکشت1)     97/10/26 09:32
 بر اساس اطلاعیه شماره 1363/الف/97 مورخ 1397/10/24 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در نماد معاملاتی (زکشت1) با محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار دوم فرابورس ایران اعلام گردیده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در نماد معاملاتی (زکشت1)از روز شنبه مورخ 1397/10/29 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
عرضه یکجای سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (رفاه4)     97/10/26 09:30
 پیرو بیانیه شماره 1361/الف/97 مورخ 1397/10/17 این شرکت، تعداد 28,000,000 سهم معادل 6/21 درصد (شش ممیز بیست و یک صدم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهامی عام) در نماد معاملاتی (رفاه4) را بطور یکجا و نقد ( پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+2)) با قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه بعلاوه 25 درصد بشرط آن که کمتر از قیمت 19,063 ریال نباشد، امروز چهار‌شنبه مورخ 1397/10/26 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید.
توقف نماد معاملاتی (چنوپا1)     97/10/26 09:25
 نماد معاملاتی شرکت نئوپان 22 بهمن (چنوپا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/30، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 متوقف می شود.
توقف نماد معاملاتی (ثنظام1)     97/10/26 09:24
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/30، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 متوقف می شود.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (تپولا1)     97/10/26 09:20
 نماد معاملاتی شرکت مهندسی مرآت پولاد (تپولا1) پس از ارائه اطلاعات در خصوص اظهارنظر مردود حسابرس نسبت به صورت های مالی 6 ماهه منتهی 1397/06/31 و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
تغییر وضعیت نماد (گوهران1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد     97/10/26 09:01
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (گوهران1) آغاز می شود.
توقف نماد (گوهران1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی     97/10/26 09:01
 نماد معاملاتی (گوهران1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند.
توقف نماد (زنجان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد نماد اصلی     97/10/26 09:00
 نماد معاملاتی (زنجان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی     97/10/26 08:03
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن     97/10/26 08:03
 پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9511، تسه 9512، تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
انتقال نمادهای معاملاتی بورس کالای ایران به بازار بورس اوراق بهادار تهران     97/10/25 11:57
به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت بورس کالای ایران (کالا1،کالا2،کالا3،کالا4) از تابلو الف بازار پایه فرابورس ایران به بازار معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، انتقال خواهد یافت. لذا بازگشایی نماد معاملاتی مذکور در بازار رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط آن شرکت محترم اطلاع رسانی می گردد.
تداوم توقف نماد (فرابورس1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات     97/10/25 11:13
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت فرابورس ایران ، توقف نماد معاملاتی (فرابورس1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می‌یابد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (حآسا1)     97/10/25 10:32
 نماد معاملاتی شرکت آسیا سیر ارس (حآسا1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/10/25 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثپردیس1)     97/10/25 10:20
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقیسم سود نقدی هر سهم ، از طریق انجام حراج ناپیوسته دبون محدودیت قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/10/25 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.

جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید