مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

12/28 1396
بازی ها باید با مراحل رشد کودک متناسب باشند، عدم تناسب با رشد ذهنی و جسمی کودک، بازی را مخرب می کند.
کلاس های مختلف مهارت های حرکتی مانند شنا، ژیمناستیک، کاراته، فوتبال و نظایر آن ها و کلاس های دیگر مانند موسیقی، نقاشی، کاردستی و نظایر آن ها اگر با سن و توانایی های ذهنی و مراحل رشد کودک متناسب نباشند، بازی مخرب هستند.

نکته ی دیگر بازی های حرکتی افراد خانواده به خصوص آقایان با بچه ها است. بازی هایی مانند چرخاندن کودک، پرتاب او به هوا، پشتک زدن و نظایر آن ها برای کودک زیر شش سال مخرب است. تناسب بازی با مراحل رشد کودک، بازی را سازنده و عدم تناسب، بازی را مخرب می کندمنبع :
لینک :
کد مطلب: 2095
تاریخ و زمان انتشار: 28 اسفند 1396, 11:21
لینک کوتاه مطلب:
https://deeprooted.ir/2095
بازی
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت