امروز: چهارشنبه، 22 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


05/17 1396
همایش افق چشم‌انداز بازاریابی شبکه‌ای 1. هدف و چشم انداز

اهمیت داشتن اهدافی مشخص و واضح در شروع و ادامه کار بازاریابی شبکه ای سبب ایجاد یک جدیت و باور صحیح به خود شخص و آینده اش می شود، فرد می تواند بهتر تصمیم بگیرد، حرکت کند و اقدام های لازم را در مسیر رشد خود برگزیند.

2. کارگاه نوشتن باورهای غلط و ترس ها

انسان ها در شروع کار بازاریابی شبکه ای با باورهای اشتباه خود مشغول این تجارت می شوند این کار را بدون درک درست از جایگاه خود و ماهیت این تجارت انجام می دهند، به همین سبب رشد و پیشرفت در این تجارت ابتدا به ساختن باورهای انسان بستگی دارد.

ترس و یا بهتر بگویم ترس از شکست عاملی است برای شروع نکردن، عاملی است برای اهمال کاری و عاملی است برای عقب ماندن، ترس ها عموماً کاذب هستند، ماهیت ذهنی دارند، باید بر آن ها غلبه کرد و صرفا اقدام کرد.

3. ماهیت بازارابی شبکه ای

ماهیت اصلی نتورک مارکتینگ اقدام است، افرادی در این تجارت پیروز می شوند که بیشتر از بقیه اقدام می کنند و هر بار کیفیت اقدام هایشان را با آموزش هایی که در طی مسیر می بینند بهتر می کنند.

4. مهمترین عامل در بازاریابی شبکه ای

خود فرد و انتظارات وی از موفقیت و جهت دهی فکری و بینشی که در این تجارت با آن کار خود را آغاز می کند، عاملی است برای پیشرو شدن در این حرفه، عامل بودن، جدی بودن، آموزش پذیر بودن، شجاعت اقدام کردن مهمترین عامل موفقیت در بازاریابی شبکه ای است.


منبع : ایوند
لینک : https://evnd.co/7NCgW
کد مطلب: 10297297