مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

دسته بندی
دیپروتد دورنما دیپروتد راهکار و ترفند استارت اپ علوم اخبار دانش رویداد کتاب خوانی


آگهی
فروشگاه اینترنتی صنایع دستی صبنگو
مطالب
08/28 1397
بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت عرضه خدمات اینترنتی و ارائه یک مدل پیش بینی کننده با استفاده از درخت تصمیم گیری
نویسندگان: مهدی کاظمی باقر کرد محمد مهرورزی
منبع: پژوهش های مدیریت سال سوم زمستان 1389 شماره 10

چکیده
عوامل کلیدی موفقیت، مهم ترین عوامل اثرگذار بر موفقیت یک کسب و کار هستند. هدف پژوهش حاضر این است که با شناسایی مهم ترین ویژگی های تاثیرگذار بر تشویق و ترغیب افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی، یک مدل پیش بینی کننده برای موفقیت بانک ها در این عرصه ارایه کند. از آنجایی که استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مستلزم برخورداری کاربران از سواد رایانه ای است، جامعه آماری پژوهش را دانشجویان یکی از دانشگاههای دولتی کشور تشکیل می دهند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای تعداد 267 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته است که 8 متغیر مستقل تاثیرگذار بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی را مورد بررسی قرار داده سپس همبستگی این متغیرها با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی را مشخص کرده است. متغیرهای رابطه عضویت(368/0)، سفارش پذیری(336/0)، درجه حیاتی بودن(332/0)، قیمت(329/0)، اهمیت نیروی انسانی(269/0)، دانش حرفه ای(239/0) و درجه تعامل(221/0) به ترتیب دارای همبستگی معنی دار با متغیر وابسته تحقیق بوده اند. درخت تصمیم ارایه شده نیز نشان می دهد که با استفاده از این مدل می توان موفقیت ارایه خدمات بانکداری اینترنتی را قبل از اجرا پیش بینی نمود.منبع :
لینک :
کد مطلب: 8872
تاریخ و زمان انتشار: 28 آبان 1397, 02:25
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/8872
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • تعریف استارت آپ startup
 • مقالات برتر کارآفرینی کوتاه
 • زن، عرفان و سیاست
 • روش برنامه ریزی برای سیستم مبتنی بر IoT
 • تکنولوژی چگونه دست‌های ما را تغییر می‌دهد؟
 • بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار اِس
 • بیت‌کوین چیست؟
 • خواجه نصیرالدین طوسی
 • آبتین وب فروشگاه اینترنتی قند رژیمی کامور
  بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت عرضه خدمات اینترنتی
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت
  داغ ترین ها