بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی
نوع مقاله: پژوهشی
نویسندگان
طاهره ملکی 1؛ مهنا شاهمرادی2؛ علی اصغر میرک زاده3؛ الهام نجفی کاکاوند4؛ جیران چام چام4    
1دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز
2دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
3استادیار ترویج و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
4کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده
ارتقای حضور زنان در فعالیت­ های اجتماعی،اقتصادی و برنامه­ ریزی جهت گسترش مشارکت آنان،بویژه در زمینه­ های اقتصادی ، شرطی لازم برای توسعه پایدار  است .این امر در نواحی روستایی که زنان در آن از دیرباز و به‌ طور سنتی در کارها­ی اقتصادی خانواده مشارکت داشته­ اند ، از ضرورت بیشتری برخوردار است ، اما با وجود اینکه زنان  روستایی علاوه بر امورخانه­ داری ،همسرداری و تربیت فرزندان در بسیاری از فعالیت­ های اجتماعی و اقتصادی روستا  نیز سهیم­ اند ، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی و اقتصادی در جامعه­ ی روستایی برخوردار نیستند .همچنین مطالعات محدودی در مورد موقعیت اقتصادی – اجتماعی آنان صورت گرفته‌ است. لذا با توجه به ضرورت پژوهش، این مطالعه توصیفی – تحلیلی در جهت تحلیل وضعیت اجتماعی – اقتصادی زنان روستایی صورت گرفت. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 103 نفر از زنان روستای کهریز شهرستان کرمانشاه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و با روش نمونه گیری ساده تصادفی تشکیل دادند (274N=). نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 2/96 درصد زنان روستایی از موقعیت اجتماعی – اقتصادی پایین و متوسطی برخوردار بوده  و تنها 9/3 درصد زنان روستایی مورد مطالعه از وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالایی برخوردار هستند.  نتایج حاصل از رگرسیون لوجیت نیز نشان داد که از میان متغیرهای درنظر گرفته شده برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان، متغیرهای میزان تحصیلات، تحرک اجتماعی و نگرش برابری جنسیتی دارای تأثیر معناداری بر ارتقای وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی می‌باشند.


جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید