امروز: پنج شنبه، 23 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


07/1 1396
ایام و مناسبت های ماه مهر 
ایام و مناسبت های ماه مهر
5 مهر
● روز جهانی جهانگردی [27 September]
7 مهر
● روز آتش نشانی و ایمنی
8 مهر
● روز بزرگداشت مولوی
● روز جهانی ناشنوایان [30 September]
● روز جهانی ترجمه و مترجم [30 September]
13 مهر
● روز نیروی انتظامی
14 مهر
● روز دامپزشکی
16 مهر
● مهر روز،جشن مهرگان
● روز جهانی کودک [8 October]
17 مهر
● روز جهانی پست [9 October]
20 مهر
● روز بزرگداشت حافظ
21 مهر
● جشن پیروزی کاوه و فریدون
22 مهر
● روز جهانی استاندارد [14 October]
23 مهر
● روز جهانی نابینایان [15 October]
25 مهر
● روز جهانی ریشه کنی فقر [17 October]
26 مهر
● روز تربیت بدنی و ورزش

منبع :
لینک :
کد مطلب: 519