بازار سرمایه 12 دی 97
تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (وشهر1)     97/10/12 16:02
به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت بانک شهر (وشهر1) در تابلو پایه ج بازار پایه فرابورس ایران و همچنین گشایش نماد مذکور در روز شنبه مورخ 1397/10/15 با شرایط بازارگردانی مندرج در اطلاعیه 1351/الف/97 مورخ 1397/09/26 و 1358/الف/97 مورخ 1397/10/08 شرکت فرابورس ایران، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذوشهر ، دراسرع وقت اقدام فرمائید.
عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (مشهد9721)     97/10/12 14:40
 به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 در نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد9721) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایرن
تداوم توقف نماد معاملاتی (لکما1) به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات     97/10/12 11:55
 به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، توقف نماد معاملاتی (لکما1) تداوم می یابد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثاصفا1)     97/10/12 11:18
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان (ثاصفا1) پس از برگزاری کنفرانش اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
توقف نماد (لکما1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف     97/10/12 10:48
کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (لکما1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7021) و توقف نماد معاملاتی مذکور     97/10/12 10:41
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7021) ، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اسناد، در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا7021) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وثخوز1)     97/10/12 10:27
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثعمرا1)     97/10/12 10:27
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثرود1)     97/10/12 10:25
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (ثرود1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (سنوین1)     97/10/12 10:22
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سنوین1) پس از ارائه اطلاعات درخصوص اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت‌های مالی دوره منتهی به 1396/09/30 و برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
توقف نماد معاملاتی (آرمانی1) به منظور تادیه بخشی از سرمایه تعهد شده     97/10/12 10:12
کلیه دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری آرمانی، به اطلاع می رساند؛ شروع فراخوان تادیه 30 درصد از مبلغ اسمی واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری آرمانی در نماد معاملاتی (آرمانی1) از تاریخ 15/10/1397 می باشد لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 12/10/1397 متوقف می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثاصفا1)     97/10/12 10:05
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان (ثاصفا1) پس از برگزاری کنفرانش اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (ثباغ1)     97/10/12 09:48
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 متوقف می‌شود.
توقف نماد معاملاتی (شجم1)     97/10/12 09:45
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 متوقف می‌شود.
عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (پخش4)     97/10/12 09:45
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1344/الف/97 مورخ 1397/09/12 این شرکت، میزان 32 درصد (سی و دو درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پخش البرز (سهامی عام) در نماد معاملاتی (پخش4) با قیمت پایه کل 870,720,000,000 ریال، روز شنبه مورخ 1397/10/15 از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
توقف نماد معاملاتی (شتوکا1)     97/10/12 09:38
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 متوقف می شود.
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95101)     97/10/12 09:35
به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/10/15 در نماد معاملاتی (تسه95101) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/10/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1397/10/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/10/15 در نماد معاملاتی (تسه95101) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/11/15 می باشد.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثرود1)     97/10/12 09:35
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (ثرود1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثعمرا1)     97/10/12 09:34
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (بساما1)     97/10/12 09:34
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (سنوین1)     97/10/12 09:34
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سنوین1) پس از ارائه اطلاعات درخصوص اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت‌های مالی دوره منتهی به 1396/09/30 و برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
عرضه یکجای سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (سپرده4)     97/10/12 09:30
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1355/الف/97 مورخ 1397/10/03 این شرکت، بانک ملی ایران (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 75,000,000 سهم معادل 5 درصد (پنج درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) در نماد معاملاتی (سپرده4) را بطور یکجا و نقد ( پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+2)) با قیمت پایه هر سهم 2,633 ریال امروز چهار‌شنبه مورخ 1397/10/12 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار و اعضارابورس ایران
بازگشایی نماد معاملاتی (وثخوز1)     97/10/12 09:29
 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (افرا1)     97/10/12 09:24
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/16، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 متوقف می شود.
سررسید نهایی و توقف نمادهای معاملاتی (قم9711)، (قم9721) و (قم9731)     97/10/12 09:20
 به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری قم در نمادهای (قم9711)، (قم9721) و (قم9731)، به دلیل سررسید در تاریخ 1397/10/14، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 متوقف می گردد. سود علی‌الحساب سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید سود علی‌الحساب سه ماهه تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد.
تغییر وضعیت نماد (زکشت1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد     97/10/12 09:02
 نماد معاملاتی شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (زکشت1) آغاز می شود.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی     97/10/12 08:04
به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن     97/10/12 08:04
 پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9510، تسه 9511، تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید