بازار سرمایه8 دی 97
بازگشایی نماد معاملاتی (کگهر1)      
 نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر1) پس از لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (پخش1)
 نماد معاملاتی شرکت پخش البرز (پخش1) پس از ارائه اصلاحیه اطلاعات و صورتهای مالی 6 ماهه و توضیحات تکمیلی و رفع دلایل تعلیق، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (غشوکو1)      
 نماد معاملاتی شرکت شوکو پارس (غشوکو1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (صغرب1)      
 نماد معاملاتی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب (صغرب1) پس از پرداخت به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری از محل تقسیم بخشی از دارایی‌های صندوق مذکور، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95101)      
 مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/10/15 در نماد معاملاتی (تسه95101) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/10/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1397/10/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/10/15 در نماد معاملاتی (تسه95101) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/11/15 می باشد.
بازگشایی نماد معاملاتی (زکشت1)
 نماد معاملاتی شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (کی بی سی1 )
 نماد معاملاتی شرکت کی بی سی (کی بی سی1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/10/08 متوقف می‌شود.
تادیه بخشی از سرمایه پرداخت نشده و توقف نماد معاملاتی (وحکمت1)      
سرمایه گذاران محترم شرکت بیمه حکمت صبا، به اطلاع می رساند؛ مطابق اطلاعیه منتشره توسط شرکت بیمه حکمت صبا در تارنمای کدال در خصوص درخواست تادیه بخشی از سرمایه پرداخت نشده به میزان 10 درصد ارزش اسمی سهام به مبلغ 100 ریال بازای هر سهم، فرآیند تادیه از روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 می باشد، لذا نماد معاملاتی شرکت بیمه حکمت صبا (وحکمت1) در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 متوقف می شود.
بازگشایی نماد معاملاتی (صغرب1)      
 نماد معاملاتی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب (صغرب1) پس از پرداخت به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری از محل تقسیم بخشی از دارایی‌های صندوق مذکور، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (غشوکو1)      
 نماد معاملاتی شرکت شوکو پارس (غشوکو1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/10/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
تداوم تعلیق نماد معاملاتی (کالا41)      
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به مهلت درخواستی ناشر یا بررسی اطلاعات منتشره شرکت سایر اشخاص بورس کالای ایران ، تعلیق نماد معاملاتی (کالا41) حداکثر تا تاریخ 1397/11/03 ادامه می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
توقف نماد (سخواف1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد نماد اصلی      
 نماد معاملاتی (سخواف1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
توقف نماد (شپلی1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد نماد اصلی
 نماد معاملاتی (شپلی1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
آغازبازارگردانی مبتنی برحراج درنماد معاملاتی (ولبهمن1)
 بر اساس اطلاعیه شماره 1356/الف/97 مورخ 1397/10/04 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن1) با محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار اول فرابورس ایران اعلام گردیده است.لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن1) از امروز شنبه مورخ 1397/10/08 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
آغازبازارگردانی مبتنی برحراج درنمادهای(ساینا1)،(بهپاک1)،(خدیزل1)      
 بر اساس اطلاعیه شماره 1356/الف/97 مورخ 1397/10/04 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا در نماد معاملاتی (ساینا1)، شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) و شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) با محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار دوم فرابورس ایران اعلام گردیده است.لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا (ساینا1)، شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) و شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) از امروز شنبه مورخ 1397/10/08 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی      
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن
 پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9510، تسه 9511، تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
توقف نماد (زدشت1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب      
 نماد معاملاتی (زدشت1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد (غشوکو1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف      
 نماد معاملاتی (غشوکو1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شوکو پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
تعلیق نماد معاملاتی (شلیا1)
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به علت عدم رعایت معیارهای پذیرش یا الزامات افشا توسط شرکت شرکت مواد ویژه لیا ، نماد معاملاتی (شلیا1) تعلیق شد.
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید