بازار سرمایه5 دی 97
اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده نماد معاملاتی (سدبیرح1)      
 با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده باقیمانده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در نماد (سدبیرح1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد.شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثغرب1)      
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهار شنبه مورخ 1397/10/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
تعلیق نماد معاملاتی (سبزوا1)      
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (سبزوا1) حداکثر تا تاریخ 1397/10/18 تعلیق شد.
آغازبازارگردانی مبتنی برحراج درنماد معاملاتی (ولبهمن1)      
 بر اساس اطلاعیه شماره 1356/الف/97 مورخ 1397/10/04 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن1) با محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار اول فرابورس ایران اعلام گردیده است.لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن1) از روز شنبه مورخ 1397/10/08 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
آغازبازارگردانی مبتنی برحراج درنمادهای(ساینا1)،(بهپاک1)،(خدیزل1)      
 بر اساس اطلاعیه شماره 1356/الف/97 مورخ 1397/10/04 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا در نماد معاملاتی (ساینا1)، شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) و شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) با محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار دوم فرابورس ایران اعلام گردیده است.لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا (ساینا1)، شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) و شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) از روز شنبه مورخ 1397/10/08 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
بازگشایی نماد معاملاتی (وشمال1)      
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (وشمال1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام و ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص اطلاعات و صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهار شنبه مورخ 1397/10/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (واحیا1)      
 نماد معاملاتی شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان (واحیا1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 متوقف می‌شود.
تادیه بخشی از سرمایه پرداخت نشده و توقف نماد معاملاتی (وحکمت1)      
سرمایه گذاران محترم شرکت بیمه حکمت صبا، به اطلاع می رساند؛ مطابق اطلاعیه منتشره توسط شرکت بیمه حکمت صبا در تارنمای کدال در خصوص درخواست تادیه بخشی از سرمایه پرداخت نشده به میزان 10 درصد ارزش اسمی سهام به مبلغ 100 ریال بازای هر سهم، فرآیند تادیه از روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 می باشد، لذا نماد معاملاتی شرکت بیمه حکمت صبا (وحکمت1) در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 متوقف می شود.
توقف نماد معاملاتی (وثخوز1)      
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 متوقف می‌شود.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثغرب1)      
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهار شنبه مورخ 1397/10/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (سبزوا1)
 نماد معاملاتی شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا1) با توجه به ابهام در اطلاعات 12 ماهه حسابرسی نشده شرکت متوقف شد.
تغییر وضعیت نماد (کتوکا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد      
 نماد معاملاتی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (کتوکا1) آغاز می شود.
تغییر وضعیت نماد (سخواف1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 40 درصد      
 نماد معاملاتی شرکت سیمان مجد خواف (سخواف1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 40 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (سخواف1) آغاز می شود.
توقف نماد معاملاتی (فسدید1)     97/10/5 08:04
 نماد معاملاتی شرکت لوله و تجهیزات سدید (فسدید1) با توجه به عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 متوقف شد.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن      
 پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9510، تسه 9511، تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید