مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

بازار سرمایه هفته گذشته

توقف نماد (تشتاد1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/9 13:29
 نماد معاملاتی (تشتاد1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


بازار سرمایه در 30 دی 97

پیام ناظر فرابورس بازار سرمایه در 30 دی 97
عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی (لوتوس991)،(شستا9911)     97/10/30 13:42
 معاملات امروز یکشنبه مورخ 1397/10/30 در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس991)، (شستا9911) مورد تأیید قرار نگرفت.
تعلیق نماد معاملاتی (زدشت1)     97/10/30 12:50
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (زدشت1) حداکثر تا تاریخ 1397/11/13 تعلیق شد.