خواندنی های امروز
 ,
‍ (http://attach.fahares.com/V9zYjoGVyi+zOBNm6ftxzA==) سیاوش، سیاوشان معصوم دیار ما
✍️ سهند ایرانمهر

داستان  سیاوش در شاهنامه یکی از دردناک ترین و درعین حال زیباترین داستان هاست. عده زیادی در مورد سیاوش و پاکدامنی اش نوشته اند اما زیباترین و نکته بینانه ترین مطلبی که دراین خصوص نوشته شده به قلم دکتر "غلامحسین یوسفی" است که تاکنون ندیده بودم و از صدقه سر محبت رفیق شفیقی که کتاب"یادنامه  فردوسی "(مشتمل بر 11 مقاله و چکامه ازانتشارات مفاخر ملی به مناسبت تجدید ساختمان آرامگاه فردوسی آبان 1349) را در اختیارم گذاشت، موفق به خواندن آن شدم.

مقاله با عنوان"چهره ای معصوم در شاهنامه"همانند سایر مقاله ها شرحی از مصایبی است که بر جوانی پاک نهاد به نام سیاوش رفته است اما یک نکته در این مقاله وجود دارد که گویی روایت آشنای شاهنامه از سیاوشانی که وجدان پاکشان بلای جان شان می شود و سخن و کردارشان نه از سر شفقت که با شائبه ای دیگر فهم می شود و حلقه بلا چنان برآنان تنگ می گیرد که آنان را به ترک وطن وا می دارد.
مرحوم یوسفی ابتدا شرح می دهد که سیاوش چطور خود را در برابر انواع خطرات و بد اندیشی ها تنها و بی دفاع می بیند و سپس توضیح می دهد که او چگونه با آن همه فضیلت و وطن پرستی ناگزیر به ترک وطن می شود و به ناگزیر به توران پناه می برد، اما زاویه دید خاصی در نوشته ایشان وجود دارد که در کمتر نوشته ای دیده ام:

"ممکن است برای ما این اندیشه دست دهد که چرا سیاوش، ایران را پشت سر نهاد و به مرز و بوم دشمن رهسپار شد ولی اگر در نظر بگیریم که هر راه دیگری که برمی گزید او را به پیمان شکنی و ناجوانمردی و بی آبرویی مشهور می کرد، نتیجه می گیریم که کاردیگری نمی توانست کرد ...به علاوه سیاوش در نظر نداشت درتوران بماند و پس از آن نیز یک دم از وطن غافل نبود. حتا در آخرین نامه خود به پدر(کاووس) با آنکه از او گله ها دارد و یکایک آن را برمی شمرد باز جوانمردانه شادکامی آنان را آرزو می کند. از مرز که بیرون می رود چشمش اشکبار است. در توران همآره به یاد ایران و خاطرات زابلستان و روزگار مصاحبت با رستم است...اما به افراسیاب اعتماد می کند و حرمت میزبان را نگاه می دارد و مرام جوانمردی را آنچنان پاس می دارد که در مسابقه گوی بازی میان ایرانیان و تورانیان- چون از مکر تورانیان آگاه می شود- در حضور افراسیاب به ایرانیان توصیه می کند که بر پیروزی اصرار نورزند تا ناخرسندی و گزند تورانیان را به جان نخرند اما شگفت آنکه دوران شادمانی بسیار کوتاه سیاوش در زندگی همان ایامی است که د رغربت توران می گذراند و چه تلخ که درنهایت ، غربت هم بر او جفا می کند و مصیبت دامنش را می گیرد و تیغ حاسدان گلویش را می برد. این است که فردوسی با حیرت از پاداش تلخ روزگار به پاکدامنی و مروت می سراید:

چپ و راست هر سو بتابم همنی
سو پای گیتی نیابم همی
یکی بد کند، نیک پیش آیدش!
جهان بنده و بخت خویش آیدش
یکی جز به نیکی زمین نسپرد
همی از نژندی فرو پژمرد

مرحوم یوسفی می نویسد:" راست است که رفتار و سخنان سیاوش بیشتر غم انگیز است تا حماسی، از آن جمله بی تابی او در مرگ مادر(روایت مظلومانه مادر او هم خواندنی است)، یا وقتی از کشته شدن خود درغربت سخن می گوید و با فرنگیس دردل میکند، طرز گرفتار شدنش به دست افراسیاب و پالهنگ بر گردن نهادن و پیاده کشاندنش، و نیز صحنه کشتن و سربریدنش همگی غم انگیز و معصومانه است و عجیب که در نهایت هم اوست که به خواب پیران می آید و از روزی نوآیین و جشنی نو خبر می دهد"...

دلنشین ترین فراز این مقاله اما این نتیجه گیری و قضاوت منصفانه است:

فریب خوردن سیاوش از گرسیوز(برادر پادشاه توران یعنی همان جایی که سیاوش به آنجا پناهنده شد) با همه فرزانگی سیاوش از لحظاتی حکایت می کند که خرد بیدار او خفته است اما درمصیبتی چنین هولناک و مشکلاتی بدین بزرگی که نام و آبرو و وجدان انسانی را گرفتار می کند و حتا به حیثیت یک ملت گره می خورد، گاه دست اندیشه بسته است و پای
تدبیر شکسته.

✔️امروز روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم  فردوسی است

با مدیران نامدار ایران همراه شوید
 ,
 دستور حکومت

✍️محمد فاضلی

✅ گزیده‌ای از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، برای سنجش و مقایسه و هشدار و اصلاح.

✅ این فرمانی است از بنده خدا علی، که امیر مؤمنان است، و امر می‌کند به آن مالک‌بن حارث اشتر را، ... تا به قانون و دستور و عهد و فرمان، خراج آن دیار بستاند، با دشمن جهاد کند، به اصلاح حال و خیال مردم پردازد، بلاد آن مملکت را آباد سازد، و به او فرمان دهد که تقوا را شعار کرده از خدا بترسد.

✅ حس مهر و محبت رعایا را در دل خود بیدار کن و طبعت را به ملاطفت با خلایق وادار نما و مبادا نسبت به بندگان خدا مانند جانور درنده باشی و خوردن ایشان را غنیمت شماری.

✅ کاری که باید از همه آن‌را بیشتر دست داری، میانه‌روی در حق باشد و عملی مشتمل بر داد که عدل در آن شامل خاص و عام گردد و به رضای رعایا نزدیکتر.

✅ کسی که در پی عیب مردم افتد و تو را از آن خبردار کند مفسد است، باید او را از خود دور کنی و بدانی که والی به پوشیدن عیب مردم از همه کس سزاوارتر است.

✅ چون آیینی پسندیده و رسمی نیکو بینی و دانی که سران امت به آن سنت عمل کرده‌اند و اسباب الفت جماعت و صلاح حال رعیت شده، آن‌را بر هم مزن و مبدل به طریقه دیگر مکن.

✅ ای مالک! تا توانی با صاحبان فضل و دانش صحبت کن و گوش به گفتار حکیمان ده، مگر به دلالت ایشان دانی اسباب رفاه بلاد و سعادت عباد چیست و آن‌را فراهم آوری.

✅ خراج ملک و دیوان را طوری دریافت کن که صلاح دهنده در آن باشد و کار گیرنده و سایرین را نیز اصلاح نماید.

✅ باید به آباد کردن زمین بیشتر نظر نمایی تا به گرفتن مالیات، چه دریافت مال دیوان، فرع آبادی ملک باشد.

✅ از حال تجار و ارباب صناعات درست جویا شود ... چه این دو صنف ... همه اسباب منفعت‌ و فایده ولایت‌اند و باعث رونق آبادی و اراضی تو آرند.

✅ ای مالک، زنهار که از حال فقا و مساکین غافل مانی و ندانی بر محتاج بی‌مال چگونه می‌گذرد و تنگدستان که از وسایل و تدابیر تحصیل معاش محروم‌اند چه می‌کنند.

✅ این مالک، زیاد در خلوت به سر مبر و خود را از رعیت پنهان مکن و از نظر ایشان بیار غایب مشو.

✅ ای مالک، بترس و بپرهیز از ریختن خونی که حلال نباشد زیرا که هیچ چیز بیشتر از خونریزی ناحق سبب خشم و غضب خدا ... نشود.

✅ هر وقت کاری کردی که به‌واسطه آن رعایا به تو گمان حیف و میل و جور و ستمی بردند، علت آن کار و عذر خود را برای ایشان واضح و آشکار بگو، تا هم نفس خود را ریاضت دهی هم با رعیت رفق و مدارا کنی.

✅ هرگز امتی پاک نشود، مگر حق ضعیف در آن امت از قوی بگیرند و نگذارند بیچاره در عرض حال دلباخته گردد، بر خود بلرزد و زبان او درست یارای سخن گفتن نداشته باشد.

✅ اگر عموم رعیت از تو راضی باشند، نارضایی چند تن زیانی نیارد و برعکس، خوشدلی معدودی خاص جلوی بلوای عام را نگیرد.

✅ آن‌ها را مگذار که در مدح و ثنای تو مبالغه نمایند و به کارهایی که نکرده‌ای و نسبت آن به تو دروغ است، تو را ریشخند کنند و ستایند.

با مدیران نامدار ایران همراه شوید
 ,
ایجاد فرصت‌های طلایی از بحران COVID-۱۹

۱- سیاست‌های انعطاف‌پذیری در کار بیشتر خواهد شد: بسیاری از شرکت‌هایی که قبلا فعالیت از راه دور و دورکاری را به‌عنوان روشی برای جذب و حفظ استعداد می‌دانسته‌اند، در مواجهه با این بحران با ویدئوکنفرانس از طریق Zoom، یا همکاری از طریق Slack و Trello، آسیب کمتری دیده و راحت‌تر فعالیت خواهند کرد. کسب‌وکارهای دیگر هم به اهمیت این موضوع بیشتر پی برده‌اند و این دورکاری نه تنها در فضاهای کاری و محیط کاری، بلکه در نحوه زندگی شخصی و اجتماعی افراد تغییر ایجاد خواهند کرد. از آنجا که زندگی در نزدیکی محل کار اهمیت کمتری پیدا می‌کند، ما پتانسیل بهبود روابط اجتماعی و زندگی شخصی خود را خواهیم داشت.

۲- گزینه‌های فعالیت از راه دور برای مشاغلی ایجاد خواهد شد که هرگز یا تقریبا فعالیت از راه دور برای آنها ممکن نبوده ‌است: دورکاری برای بسیاری از کارها غیرممکن به نظر می‌رسد، اما وقتی انجام کارها تحت فشار باشد از تماشای توان ایجاد شده برای دورکاری شگفت‌زده خواهید شد. همچنین نوآوری‌ها می‌توانند انجام این کارها را یکپارچه‌تر و آسان‌تر سازند. امروزه دنیا شاهد افزایش ارتباطات از راه دور است و با پیشرفت فناوری‌های ویدئویی و تشخیصی ممکن است انجام فعالیت‌هایی مانند اندازه‌گیری دما، ضربان قلب و فشار خون از طریق وب‌کم نیز فراهم شود. برخی فعالیت‌های آموزشی از طریق پلت‌فرم‌های دیجیتال قابل انجام بوده و شاهد افزایش روزافزون استفاده از Khan Academy Kids، GoNoodle به‌عنوان سیستم‌های آموزش بر پایه اینترنت هستیم. پیشرفت در واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، فناوری هولوگرام و ابزارهای همکاری استفاده از سیستم‌عامل‌های دیجیتال، چنین فعالیت‌هایی را ساده‌تر خواهد کرد.

۳- جوانب مثبت و منفی قراردادهای کاری کاملا واضح و آشکار خواهند شد و قوانین کار سریع‌تر به نتیجه خواهند رسید: برای اقتصاد این مساله بهترین و بدترین زمان ممکن را به‌وجود آورده است. در جهت مثبت آن، مردم با نرخ بی‌سابقه‌ای از سیستم‌های عامل‌ جدید در زمینه استعدادیابی مانند Task Rabbit استفاده می‌کنند. از آنجا که همه دورکاری می‌کنند، اختلاف بین کارمندان محلی و پیمانکاران دورکار کاهش پیدا می‌کند، از معایب استفاده از پیمانکاران در سازمان‌ها کاسته می‌شود(درک غلطی که در رابطه با استفاده از پیمانکاران بین افراد سازمانی شکل گرفته، کاهش می‌یابد). همچنین توانایی «قرض گرفتن» استعداد از سایر صنایع و بخش‌ها و ادغام یکپارچه فعالیت‌های سازمانی ظاهر می‌شود. با این حال به ما یادآور می‌شود که نیروی کار آسیب‌پذیر است. کارگران پیمانکاری از هیچ‌گونه بیمه سلامتی، برنامه بازنشستگی تحت حمایت کارفرمایان و هیچ نوع حقوقی برای تکیه بر زمان کاهش کار برخوردار نیستند. این بحران ما را وادار می‌کند تا هرچه سریع‌تر چارچوب‌های قانونی پیرامون کار تمام‌وقت، پاره‌وقت و پیمانکاری را به روز کنیم.

۴- هنجارهای جنسیتی با سرعت بیشتری از بین می‌روند، زیرا والدین شاغل مسوولیت‌های خانگی را به روش‌های جدید مدیریت می‌کنند:

سفارش به ماندن در خانه، تمامی افراد جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما این امر برای والدین شاغل محسوس‌تر خواهد بود زیرا بسیاری از گزینه‌های مراقبت از کودکان همچون مدرسه و مهدکودک به‌طور ناگهانی از بین رفته‌اند و خانواده در زمینه مدیریت کارها(از آنجا که بخش عظیمی از افراد به دورکاری می‌پردازند) و اولویت‌بندی فعالیت‌ها درگیری‌های زیادی پیدا خواهند کرد.

۵- اهمیت نیروی انسانی در مشاغل آشکار می‌شود: با پیشرفت فناوری، مطالب زیادی در مورد چگونگی دستیابی روبات‌ها به کارهایی که توسط انسان انجام می‌شود، نوشته شده است. بسیاری از کارهایی که امروزه توسط انسان انجام می‌شود احتمالا در آینده توسط هوش مصنوعی و دستگاه‌ها صورت خواهد پذیرفت. با این حال، بحران‌هایی مانند کووید-۱۹، اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل انکار رهبران سازمانی و کارگران انسانی در کسب‌وکارها را مشخص می‌سازد. درحال‌حاضر، اکثر مردم در جوامع فقط سعی بر طی کردن این دوره بدون دردسر دارند. اما حتی درحالی‌که سعی می‌کنیم زندگی را در حد معمول برای خود و عزیزان ایمن کنیم، الگوهای بنیادی درحال تغییر هستند و تاثیرات آن می‌تواند بسیار دور از دسترس باشد. اگر بتوانیم به هر نوع عادت خوب جدیدی که در ما چه از نظر حرفه‌ای و شغلی و چه از منظر شخصی شکل می‌گیرد توجه داشته باشیم، ممکن است بتوانیم در این شرایط بحرانی نیز فرصت‌های طلایی برای خود و دیگران ایجاد کنیم.

با مدیران نامدار ایران همراه شوید
 ,
 لطفا بی‌خیال شوید، زن فلانی و پدر بهمانی بودن فضیلت نیست
✍️مصطفی داننده

♦️خانم دکتر و خانم مهندس صدای‌شان می‌کردند اما آنها دکتر و مهندس نبودند. به اسطه شغل همسران‌شان آنها هم به درجه دکتری و مهندسی رسیده بودند.

♦️داستان این دکتر و مهندس‌های قلابی در حال تکرار است. عده‌ای به واسطه همسر یک خواننده بودن یا پسر یک فوتبالیست بودن یا برادر یک روحانی بودن، خود را دست بالا می‌گیرند و فکر می‌کنند به واسطه نسبتی که با آدم مشهورها دارند می‌توانند سری در سرها در بیاورند.

♦️اصلا آقازاده‌ها در ایران به خاطر این آقازاده شدند که مردم به احترام پدرها به آنها هم احترام می‌گذاشتند و همین محترم شمردن باعث شد تا آقازاده‌ها را یابو بردارد که کسی هستند.

لطفا بی‌خیال شوید، زن فلانی و پدر بهمانی فضیلت نیست

♦️آدم مشهورها در تمام حوزه‌ها برای رسیدن به جایی که هستند زحمت کشیده و خون‌ دل‌ها خورده‌اند. روا نیست فرد دیگری به واسطه یک ازدواج، یک رابطه فامیلی از نردبان محبوبیت آنها بالا رود و از جایگاه خود سواستفاده کند و با برخی رفتارهای خود برای دیگران دردسر آفرینی کنند.

♦️البته ما طرفدارها هم در این میان بی‌تقصیر نیستیم. ما این آدم‌ها را بزرگ کرده‌ایم. واقعا همسر یک بازیگر یا فوتبالیست بودن فضیلت است؟ آیا برادر یک سیاستمدار بودن یک حُسن بزرگ است؟ به قول آن ضرب المثل قدیمی«گیرم پدر تو بود فاضل...از فضل پدر تو را چه حاصل؟»

♦️همین رفتارها باعث می‌شود جای آدم‌ها عوض شود. به جای اینکه به دنبال آدم‌های واقعی برویم، سراغ انسان‌های مجازی که لایک‌ها آنها را بزرگ کرده‌اند می‌رویم.

♦️برخی به این نتیجه می‌رسند که بدون زحمت و فقط با کمی لوندی و حرکات خارج از عرف می‌شود ره صد ساله را یک شبه طی کرد. الان خودتان در فضای مجازی به خوبی شاهد رشد قارچ گونه این آدم‌ها هستید. آدم‌هایی که هیچ ندارند اما می‌خواهند به همه چیز برسند.

♦️گاهی رفتارهای ما به نسل تازه یاد می‌دهد که فقط باید به دنبال شهرت بود. آنها به خوبی رفتار ما را می‌بینند و نتیجه می‌گیرند که رسیدن به شهرت به هر قیمتی یک فضیلت است. ما به آنها یاد نداده‌ایم که انسان خوب بودن، به قانون احترام گذاشتن، احترام دیگران را نگه داشتن، عقاید دیگران را محترم شمردن فضلیت‌های انسان است نه زن و شوهر فلانی یا برادر بهمانی بودن.

♦️آنقدر آش جامعه شور شده است که اگر یک آقازاده بی هنر و یک نخبه دانشگاهی همزمان به خواستگاری یک دختر بروند به احتمال خیلی زیاد، آقازاده بی‌هنر برنده میدان خواهد بود. چون خانواده دختر فکر می‌کنند این پسر بی‌هنر به لطف پدرش همیشه بالاست و آن نخبه بی‌نوا سال‌ها باید زحمت بکشد تا به جایی برسد.

♦️به همین راحتی به دست خودمان جامعه را تقدیم به آدم‌های حبابی می‌کنیم. آدم‌هایی که با نردبان دیگران به جایگاه بالا می‌رسند و از خود هیچ هنری ندارند.
 
 ,
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید