مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

پنج شنبه، 25 مرداد 1397


05/21 1397
تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف وقوّت آثار گذشتگان، ودر نتیجه اجتناب از نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت را به دنبال خواهد داشت. بنا بر این می توان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی تنها پس از نقدهای سازنده میسّر است. در این نوشتار کتاب الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة، نقد وبررسی می‌شود.
نتایج بدست آمده از نقد و بررسی این کتاب نشان می‌دهد که کتاب حاضر علی‌رغم برخی نکات قوت از قبیل رعایت قوانین نگارشی، انسجام وتنظیم منطقی بابها وفصلها، متأسفانه دارای نواقص فراوانی در عرصه شکل ومحتوا است.
مهمترین نواقص شکلی این اثر عبارتند از: عدم ثبت ارجاعات وفقدان کتابنامه، فقدان مقدمه وخاتمه برای بابها وفصلها، خطاهای لغوی ناشی از عدم رعایت قواعد صرف ونحو، خطاهای تعبیری وانشایی ناشی از عدم استعمال درست واژه‌ها وترکیب‌ها. امّا مهمترین نواقص محتوایی موجود در این کتاب عبارتند از: تکراری بودن موضوع، بررسی سطحی وشتاب‌زده ناشی از وسیع بودن موضوع، تکیه بر تدوین و جمع‌آوری ودر نتیجه فقدان تحلیل ونقد ونوآوری. امید است نتایج بدست آمده از این بررسی مختصر، برای حقیر ودیگر پژوهشگران، مفید بوده وباعث ارتقای علمی آثار گردد.منبع :
لینک :
کد مطلب: 3997
تاریخ و زمان انتشار: 21 مرداد 1397, 21:51
لینک کوتاه مطلب: https://deeprooted.ir/3997
تحلیل انتقادی کتاب «الأدب‌المصری من قیام ...
دسته بندی: غیر رسمی || تگ های مطلب :
نظرات: 0 1397/05/21
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت