مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

03/23 1397
نقد ترجمه از شاخه‌های اصلی‌ ترجمه­شناسی‌ کاربردی محسوب می­شود و ارزیابی ترجمه، زیرمجموعه‌ای از نقد ترجمه است. در ارزیابی، تمرکز منتقد بیشتر بر غلط­یابی است که به آن نقد کمّی می‌گوییم. اما در یک نقد جامع، به جنبه­های کیفی و فرامتنی هم باید پرداخت. ارائة اولین ترجمه از آثار مهمِ یک نویسندة تاثیرگذار، بسیار حساس و پراهمیت است. محمدتقی‌ غیاثی یکی‌ از مترجمان شناخته­شده است که سه‌ اثر از مجموعۀ بیست­جلدی روگُن ماکار را ترجمه کرده است. سه کتاب زمین، سهم سگان شکاری و دارایی خانواده روگن، که در حال حاضر تنها ترجمه­های موجود از آن­ها ترجمه­های غیاثی هستند. در این نوشته، پس از مقدمه­ای دربارۀ معیارهای نقد ترجمه و تمایزش با ارزیابی، نگاهی‌ کلی‌ داریم به ترجمه­های غیاثی از زولا. نگارنده بر آن است تا با برجسته کردن ویژگی‌‌های تکرار­شده و مشترک در هر سه‌ اثر، به نوعی به رویکرد و عادات مترجم دست یابد.منبع :
لینک :
کد مطلب: 2710
تاریخ و زمان انتشار: 23 خرداد 1397, 10:46
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/2710
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • پادکست چیست، چرا و چگونه؟
 • بایسته‌های کمّی و کیفی مواد آموزشی رشته زبان و ...
 • بایسته‌های کمّی و کیفی مواد آموزشی رشته زبان و ...
 • متن، «من» و «مردم» در تأویل‌های محمدتقی غیاثی
 • محمدتقی غیاثی و نقد نو
 • دکتر محمدتقی غیاثی و ترجمۀ شعر فرانسه
 • کوچ علمی
 • برترین واژگان دیپروتد در سال آتی
 • نگاهی اجمالی بر ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا
  دسته بندی: غیر رسمی || تگ های مطلب :
  نظرات: 0 1397/03/23
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت