مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

جمعه، 1 تیر 1397


03/23 1397
محمدتقی غیاثی در زمرة نخستین کسانی جا می­گیرد که تلاش کرده­ است با نگارش چندین کتاب در درازنای سه دهه فارسی­زبانان را با نقد­ نوی فرانسوی آشنا کند. از همین­رو، او نقش انکارناپذیری در شکل­دهی برداشت نخستین ایرانیان، به­ویژه در محیط علمی و دانشگاهی، نسبت به این جریان داشته است. او در روند این کوشش گاه خود را مترجم و گاه پژوهشگر و حتی نویسنده هم به­شمار آورده است، گرچه باید نقش او را در تمامی کتاب­هایش بیشتر به ترجمة نوشته­های نویسندگان فرانسوی­زبان خلاصه کرد. نوشتة پیش رو بر این باور است که به مرور زمان از کیفیت کار و کوشش غیاثی در گسترة یادشده کاسته شده است. این روند نزولی تا بدان­جا پیش ­رفته که گاه غیاثی تصویری نادرست، گنگ و حتی گمراه­کننده از برخی جریان­های نقد نو به هم­سخنانش نشان داده است. تردیدی نیست که خاستگاه چنین تصویر مخدوشی از نقد ادبی را نخست باید در نبود وفاداری برگردان او به نوشته­های فرانسوی و ایجاد دگرگونی­های بنیادین در آنها جست. همچنین خوانندة فارسی­زبان با متن­هایی روبرو می­شود که نه با نام «کتاب­های» غیاثی هم­خوانی دارند و نه با درآمدهایی که او برای آن­ها نگاشته است.منبع :
لینک :
کد مطلب: 2707
تاریخ و زمان انتشار: 23 خرداد 1397, 10:46
لینک کوتاه مطلب: https://deeprooted.ir/2707
محمدتقی غیاثی و نقد نو
دسته بندی: غیر رسمی || تگ های مطلب :
نظرات: 0 1397/03/23
سمت نو
اخبار

رویدادها
کسب و کار های نوپا

TED

معرفی کتاب

سبک زندگی

معرفی سایت