امروز: چهارشنبه، 22 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


11/15 1395
 یکی از قوانین بقای استارتاپ‌ها میگه:
بهتره تعداد کمی  مشتری راضی  داشته باشی؛ تا تعداد زیادی مشتری خنثی منبع :
لینک :
کد مطلب: 263