مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

اتحادیه بین المللی مخابرات

اتحادیه بین المللی مخابرات
اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در قرن اخیر بعنوان یک سازمان بی طرف و بین المللی با هدف هماهنگی فعالیت های سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه خدمات و شبکه های مخابراتی و توسعه فنآوری ، مسئولیت تدوین مقررات ، استانداردسازی ، هماهنگی و توسعه مخابرات در سطح بین المللی را بعهده دارد. این مقاله ، به معرفی ساختار و وظایف بخش های مختلف ITU می پردازد. اتحادیه بین المللی مخابرات در 17 می 1865 تاسیس شد و 147 سال از عمر آن می گذرد. این اتحادیه دارای تشکیلات جهانی است که 568 عضو بخشی و 143 عضو دارد و درحال حاضر دارای 193 عضودولتی شرکتی است و مسئولیت تدوین مقررات ، استانداردسازی ، هماهنگی و توسعه مخابرات بین المللی را بعهده دارد. از اختیارات عالیه این اتحادیه سازماندهی کنفرانس های تام الاختیار است. ساماندهی موضوعات و مسائل اداری مربوطه بوسیله دبیرخانه عمومی و دفاتر مربوطه انجام می گیرد و کنفرانس های جهانی مخابرات ضمن تعیین راهبردها ، تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند.


دسته بندی: مقاله
تاریخ: 11 بهمن 1397 نظرات: 0

موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟

برای بسیاری این سوال پیش می آید که یک موتور جستجو مانند گوگل چگونه در کثری از یک ثانیه کل اینترنت را جستجو کرده و بهترین نتایج را ارائه می دهد؟ در واقع اینطور نیست! موتورهای جستجو پایگاه داده (Data Base) خود را جستجو می کنند و نه کل اینترنت را! آن ها از قبل پایگاه داده خود را آماده می کنند (جمع آوری داده ها از اینترنت) و در هنگام جستجو نتایج حاصل از جستجوی آن را لیست می کنند.

دسته بندی: علوم
تاریخ: 12 آبان 1397 نظرات: 0

آغاز سال تحصیلی و مسئولیت های علمی و اجتماعی ما

از طرف هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران آغاز سال تحصیلی 97-98 را به همه همکاران ارجمند دانشگاهی و دانشجویان عزیز و به ویژه به اعضا و کنشگران فعال انجمن جامعه شناسی ایران تبریک می گویم ، و امیدوارم این سال تحصیلی ، سال پرباری در فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجتماعی آنان باشد و اجتماع علمی و جامعه ایران از آن بهرمند گردد. 

دسته بندی: بازتاب
تاریخ: 03 مهر 1397 نظرات: 0